ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


H•) ಜಯನೃಪಕಾವೃ ೬೧ • ಕ h they

  • *

• • • • • • •y ಹರಿನೀಲಿಂ ನೆಲ ಬಿರಿಮಗೈದು ! ವರವರ್ಣವನಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲ ! ಸ್ಮರಕೋದಂದವನೇ ದ ಸಂಚಾರದಲಿ ತೊಳಗಿದುವು || ರಸುಖ? ರವರುದ ಕಂಕಣವಂಗದ | ಸರಂ ಕಸಿ ಕೆ' ರತಿನೆಗರಂ ನು | ಸಲ ತಿಲಕವಿಂಗೂಲಿಸರ ದುಡಿ ಮುಗುಳ್ನವೆನರಂ | ವಿಸುಗುವ ಮಣಲೆಯುಲಿ ಕದಿಂಚರ | ವಸರಂ ನೂಪುರರುತಿಯಳೆ ಮುಳರವ | ವಸರಂ ತಳೆದು ನಿರಾಜಿಸಿದುವು ಸುಕುವುರಿಸುಲೋಚನೆಗೆ ||೩. ತು?ಸ ಬಹುರತ್ನ ಪ್ರಣದಿಂ | ಸದು + ದು ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಎ . ಕ ೩ | ಲಾಸಿನಿಯ ರ್ವy ತ... ತಳಿಸುದ ಮುಕುರಂದೋಬಲ್ಲಿ | ಪೂಸರಲನ ಪುಣ್ಣವ ಪಂದವನಿ ! ಸ್ವಸುದತಿಯ ರ್ಪತಿನಿ ಪ್ಪಿದುದು ಸು | ಆಧುಸೂತಿ ತೋಯ 9 ವಿರಾಜಿಸ ರೋಹಿಣದಂತಂತ || ಅನಿತ: ೧ಳಲ್ಲಗಕಂಸನ ವ ಂತ್ರಿಗೆ | ಳನುರುಗಳಾಟವನ್ನುಲದತಿ | ವಿನವಳಾನಾತ್ರ ಕಮಂಡಲಲ್ಲಲಿತಾನನದು || ಮೌನಕುಚದಲ ನಿಸ್ಸಿ ಕೈದು ವರನಂ | ಮನವಾ ಕರಂ ವರಿಯಿಸಲೇ ೦ || ಅನುತಸಂಭ್ರಮದಿಂದೇಟಸಿದರೆ ಮಂಗಲರವವು !! ಇಂದಣಿಸಿದ ಸವಿದುರ ಮಧ್ಯದೊಳಾ | ನಂದು ಪೊನ್ನಂವೆ ಮನರಿವರ | ಬಂದಾನನೆಯುಸೆದ ಸುರಲೋಕವನಿಸುವೆನೆನುತ ಮನಮು || ತಂದಾಸಗೆ ತೆಗಳು ಬಾಗಿದ ಸಿರಿ | ಗಂದನ ಕಾರ್ಯಕದನಗಳು | ಸಂದಿಸಿ ಸಂವಹನವು ಬೀಜವ ಬಿರಿಮುಗುಳ್ಣೆಯಂತೆ 11 c೬ 5. ದೆಯಿಸಿ, ಕ || | - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • •••••