ಪುಟ:ಮನ್ಗಾರಸಕವಿ ಜಯನ್ರಾಪಕಾವ್ಯಾನ್.djvu/೮೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೩೬ ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ ಕರ್ಣಾಟಕ (ಸಂಧಿ.

• • • • • ಏಕ ಬಳಸಿ ನೆ? ನಿಟ್ಟಿಸುವರ ಬಾ | ಕುಳಿಗಣ್ಣುಂ ಮನಮಂ ನವಮೋಹನ | ಜಲನಿಧಿಯಂತೋರಣದಿಂ ನಿಂಬೆಳವೀನ್ಗಣ್ಣಾ 'ಯಾರ || ಅಲಘುಕುತಾದ್ರಿಯ ಸೇತುವನಡರ್ದಾ | ಕುಲಿತರಿಗದ ಕರುವಿಂದೋಷ ದ ನವ ! ಅನಾರತ್ನವೆನಿಸದ ರತ್ನ ಪರದೆದುವು 18 ನಲಿದುವು ನವಿಲ ಗಳು ಕಣ್ಣಂದದಿ | ಬಲಿದೀಕ್ಷಿಸ ವರೆtರಕ್ಷಿಗಳ ! ಆಲಪುಪಯೋಧರೆಯ ಮಲಾಖಾಂಗರತಿಯ ವಿದ್ದಲ್ಲಿದ ! ವಿಲಸನ್ಮಣಿ ವಿರಚಿತ ಕಂಕಣದೆ || ದುಲುಕಿನ ಕಿ - ೬ಗಂ ನವರತೊ ! " ಲಭೂ ಪ್ರಣ ಕಾಂತಿಯು ಗೀರ್ವಾಣವರಾಸನಮಂ ಕಡು || Sk ತದನಂತರದೊಳೆ ತನ್ನಂಗಿಯನುರು | ಮುದದಿಂ ಕಂಚುಕಿ ರ್ವ: ತನ್ನ ಸ | ರದನ ಪೆಂಸಂ ನಿರಿದುಗ್ಗಳಮಂ ಸೊಬಗಿನ ಮೊಕ್ಕಳಮಂ || ವಿದಿತಾನ್ನಯಶುದ್ದದ ಹೆಚ್ಚುಗೆದು ? ಮದನವನದುರ್ಗ೦ ಸ ತ | ಊದವಂ ತೋಯಿತ್ತುಂ ಪೇಟ ತು೦ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆಸಿದಳು ||೪೨ ನಂದೊರ್ವಳ ಪೊಗಂ ತುಂ ಪೋಗ ! ಕೆಂದಳ'ಮಂ ಹೇಳದಿದ ಕೈಗಿಟ್ಟ | ವಿಂದಾನನೆ ನವಮಾಣಿಕ್ಯದ ಮಣಿನಾವುಗೆಳುಂ ಮೆಟ್ಟಿ || ಮಂದಸ್ಮಿತಮಧುರವಿಲೋಚನಂ | ಮಂದೈಸಿದ ನೃಪಸುತರಂ ನೋಡುತ ! ಕಂದರ್ಸನ ಪಟ್ಟದ ಕರಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ನಡೆವಂತೆ ದಳ) | ev ದರಹಸೀತಜ್ಜಯಿನೀಕ್ಷಿಸ ನೃಪ || ವರರೆರ್ದೆಯೆಂಬಿಂಗದಿರ್ಗಳಿಕಂ | ಕರಗಿಸಿ ಹೃದಯೇಂದೀವರಮಂ ಸಂತೊಸಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಂಬ ! ?. ಕಣ್ಣುಗ ೩||