ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೦೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಸಪ್ತಮ ಸಂಧಿ ಸೂಚನ || ಎಕ್ಕಟಗಾಳಗದೊಳಗಿನರ್ತಿಯು | ನೆಕ್ಕ ತುಳದ ಭಟನಂ ಗೆಲ್ಬಣ ರಣ | ರಕ್ಕಸನೆನಿಸುವ ವಿಕ್ರವಕ್ರವಧರಣೀಸಲಕನು || ರಣರಾಕ್ಷಸವಿಕ್ರಮಕರವನೃಪ || ನಣಿಬುರಮಂ ಪುಗುತರ್ಸಾಗ ದno | ದಣರನೆ ಪೊಯ್ಯ ಮಹಾನಿಸ್ತಾನದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಂ ಕೇಳು 11 ಎಣಿಸಿದರೆರ್ದೆಗೆಟ್ಟಕ ಭದುಯುಕಕ | ಪೆಣನಾದಕ ಪೆಂಪಾದಕ ಜಗುಕ || ತಿಳಿದರೆ ತಕ್ಕ ಅದರ ಪರವೃಧಿವೀಪಲಕಬಲದವರು ! ೧ ಅದಅದೆ ಎಂದಂ ಜಮಜಾಯಾಪತಿ : ದುರಟರ ದೇವನೆನುತ ತಂತಮೊಳೆ || ಇದರ್ದರ್' ಬೆಕ್ಕಸವಟ್ಟರ್' ಬಿಂಕಂಗ'ದ‌ ಇಟ್ಟಿದರು ! ಮುದವಂದರ ವಾತಾಡಲೆ ಮುಗರ್‌ : ಕೆದರ್ದರ್ ಕೆಟ್ರೋಡಿದರಡಿಯಿಡೆ ಮತ್ | ದಡಿರ್ಗರ್ ಗರಸ್ತೆಯಂದದಿನಿರ್ದ‌್ರ ಸರನೃಸಬಲದವರು || ಮುಆದುದು ಮುಂಗುಡಿಯೊಳಗಡಣದಣಿ ! ಬಿಅತೋಡಿತು ಬಿರುದಿನ ಎಲ್ಲಾ : ಆ್ಯಡೆ ! ಬೆಂದೆಗೆದುದು ಸೇನೆಯು ವಾಜಿದುದು ತೇಜಯ ತಟ್ಟು 11 ಹಜಹಂಟಾದ ಮಹಾರಧರೋಡ್ಕಣ | ವುಚಿಗಲಿ ವಿಕ್ರಮಕರವಭೂಪತಿ | ತಸಂದಿ-ಆತನಕೀರ್ತಿಮಹೀಶನಸೇನೆಯೊಳು || ೩ ಸೆರೆದಂ ಅನ್ನು ಜನರಿದಂ ಮಾಳವ | ನಡಿಗೆಗೆದಂ ಕೊಂಕಣ ವಗಾಧಿಪ | ನೆಡೆಗೆಟ್ಟಂ ದ್ರಾವಿಡನುದ್ದುಂ ಪಾಂಚಾಳಂ ಮೆಯ್ದೆ ಗೆದಂ !! 1. ಗಡಿ, ಈ!! S, Vಡ ಗ!! - ದೊಡ್ಡಣ ಗ!! - - - - - - -