ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೧೪೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೧do ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ (ಸಂಧಿ. ಇಂದೀವರಲೋಚನೆ ಮಿಗೆ ಲಾಲಿಸು | ಹಿಂದಣವತ್ಸರದೊಳೆ ಜಯಭೂಪಂ || ಎಂದ ಬಸಂತಸಮಯದೊಳೆ ಬನಮಂ ನೋಡಲೆ ನಡೆತಂದು || ೪೦ ಬನಕ ನಡೆದು ಬಕುಳದ ಬಾವuದ | ಘನಸಾರದ ತರುಮೊದಲಾದವಳೆ || ಬಿನದಿಸುತ್ತವೆ ಎಳಸಿದ ಬಹುಬಂಧುಜನಂಬೆರಸುತ ಎಂದು || ನನೆಕೊನೆವೋದ ನವಾವುದ ನಲೋಳೆ | ಮನಮಂ ತನುವಂ ಬೇರ್ಕೆಲ್ನೋರ್ವಂ | ಮುನಿಕುಲತಿಲಕಂ ಯೋಗದೊಳಿರೆ ಕಂಡಂ ಜರುಭೂವರನು || ೪ ಕಾಲಂ ಮೊದಲಾಗಿದ.ಮಿಂದುವರಂ | ಸಾಲೋಳೆ ನೀರೆರವಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡಿದ | ವೋಲೊಡವೆರದುಂ ನಚ್ಚಿರಲೆನ್ನಂ ತಾನೆ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿ | ಮೇಲಣ ಮುಕ್ತಿ ಗೆ ಪೋಗಲೆಳಸಿ ತಾ | ನಾಳೊಚಿಸಿತೀಮಾತ್ಮನೆನುತ್ತಾ ! ಸ್ಥಳವೃಧೆಯಿಂ ಬಡವಾದಂತಾಮುನಿತನು ಕೃಶವಾರು 8o ಮುತಾ ಮುನಿನಾಧನ ತನುತನುವಂ || ಪದ ನವವಲ್ಲಿಯ ಕಿಸಲಯಮುಂ | ಸುತ್ತಿದ ಸರ್ಪಸಮಿತಿಯು ಫಣಾಮಣಿಗಣಮುಂ ಕಡುಗರ್ಪo || ಬೆತ್ತ ಮಲಿನತೆಯುವತಿರಂಜಿಸಿದುವು ಚಿತ ಜನಂ ಸುಡಲೆಂದು ತಪೋಗಿ ಯು | ಹೊತಿಸುವುರಿದುಂ ಕಂಡಮುವಾಧಮಮುಪುವ ತುದಿ |೪೩. ತೊಳಗುವ ನಿಜತ ಮನೀಕ್ಷಿಸ ಮುನಿ || ಕುಳತಿಲಕನ ವಿನುಗುವ ಮುಂಗೈಯೊಳೆ | ಬಳಸಿದ ಬಳಲತೆಯೆಳಗುಡಿಯೊಪ್ಪಿರುವಾವುದ್ದ ಮಕರನ || ಬಳಕೆಲ್ಲಂ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿರುದಿನ || ವಿಳಸಂಕಣದಂದದಿನಪು | Vಳನೆಯ ಮಂಗಲಗೋಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮಂಗಲಸೂತ್ರದ ತರಿ ||೪೪ $, ನರತಂದ ಈ!!