ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ, d

  • * * * * * * * * * * *

&rs \\r 24 x h r . \hy” Y ಸುರತಸುಖದ ಸೊಕ್ಕೆ ಬಲಿದಂದದೆ | ೪ರುತು, ನಿದ್ರೆಯೊಳಾಸತಿ ಹರಿಸುರ | ಕರಿಶತಿಶಂನಿಧಿಯುಂ ತಾಂ ಕನಸಿನೊಳಗೆ ಕಾನಿತ ಚಳು | ಕರಮೆಸೆವಾದಿವವೆಂಬ ಮಹೇಶ್ವರ || ನಿರುಳೆಂಬಂಗಳನಂ ಮರ್ದಿಸನೆನು ? ತುರವಣೆಯಿಂದ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣೆನೆಯುನ್ಮಾಂಶುವುದಯಿಸಿದುದು || ೫ ಸುನ್ನಪ್ಪ೦ಗಾಣುತ ಮಂಗಲಗೀ | ತಸನಮುಂ ಕೇಳ್ತಾ ಭೂವರನ ಮ | ನಸಿನಿ ತತ್ಪತಿಯೊಡನೆ ಮೊಗದೊಳೆದಹರ್ಷದೊಳು || ಅಸ್ಯಶಾರ್ಚಿತಗೆ ಮಣಿದು ಕಾ | ರ್ತರಲಲಿತಾವರಣವನಿಟ್ಟು | ಕಸ್ಕರದಿಂದಾತನೊಳಾಕನಸಿನ ತೆ+ನಂ ಈದಳು || 3{X ಕೇ? ಮಹೀಘಾಲಕನಿಂತೆಂದಂ | ಬಾಲಿಕೆ ತಪ್ಪದ ಫಲದಿಂ ಭೋ || ಮಾಲತಿಖಾಮಣಿಯಪ್ಪ ಸುತಂ ಜನಿಯಿಸುವಂ ನಿನಗೆಂದು | ಲೀಲೆಯೊಳುಸಿರಲು ಕೇಳತಿಹರ್ಷ೦ | ದಾಳಿ ಸುಖದೊಳಿರುತಿರಲಾವಾರ್ತೆಯು | ನಾಲಲಿತಾಂಗಿದು ನಡುವಿನ ಕಡುದಾರಿದಂ ಸಿಂಗಿದುಗು || ೫೬ ಬಳಗಣ ಲಾಲನ ಕೀರ್ತಿ ಕರಂ || ಮುಸುಕಿದುದನೆ ಬೆಳ್ಳಾಯಿತು ವದನಂ || ಹಸುಗುಣಲೈಕೆನುತರವಿಂದಭವಂ ಪೊಂಗಳಸದೊಳು || ಲಸಿತಾಮೃತಮಂ ತೀವಿ ಬಕ ರಂ | ಜಿಸುವರಗಿನ ಮುದ್ರೆದುನಿಟ್ಟಂದದಿ | ನಸಿತರುಚಿಯನಾಂತುದು ಕುಚಚೂಚುಕಮಾನವಗರ್ಭಿಣಿಗೆ || ೫೬ ಅಂಗನೆಯಂಗದ ಕಾಮಂ ಮುನ್ನಿನ | ನಂಗತೆಯಂ ಪರಿಹರಿಸಿ ಬ೨೨ಕ ದಿ | ವ್ಯಾಂಗಂದಳೆದೊಪ್ಪಂಬಡೆದಂದದಿನಾನೃಪವರಸೂನು || to ನ ತೊರೆದ೪ಗ ಗ | ಯಿನಸಿರಲೇ ಗ , ಕಿದವೊಲು, ಕ|| ', ತಬ್ಭವಂ ಹೊಸಹೊಂ ಗ|| ೧ - ಸಂಗತಿ, ರು. ~ ~ ~ ~ ~ - -