ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೩೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ, (ಸಂಧಿ,

  • •••

• ? ? ? ? / \ ಮಲಯಜಮಿಕ್ಕಿ ಮುಡಿದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂ || ಬಿ ದುಮ್ಮೋರುಣಿಯ ಮುತ್ತಂ ತೊ | ಟೈಮಿಂಚಿಂ ಕಂಡರಿಸಿದ ಕಾಂತೆ ನಡುಸೊಗಸಿದಳು ||ರ್೪ ಈವಿಧದಿಂ ಕೈಗೆ ಸತಿರೆ | ಹೂವಿನ ಹೊತೊಳಗಾದಸರದಿ | ದೇವಿಯನೋವದೆ ಸೋಂಕಿ ದಿನಂ ತನ್ನ ಶುಚಿತ್ವವನಿರದೆ || ಆವನಧಿಳಲೆವಂದದಿನಗು | ಶ್ರೀವಿದ ರಾತ್ರಿಯೊಳವನೀನಾಥಂ | ಜಾವಗಳಿಯಲೋಲಗವಿರ್ದೆಯೀದನಾಶವಾಗೃಹಕೆ !! ೫೦ ಇದು ಕಲ್ಲೆನುತುವೆ ಛೇದಿಸಬಾರರ | ಸದಮಲಮಪ್ಪ ನವಾ ಕಾಶಪ್ಪಟ | ಕದ ಸಾವುಗೆದುಂ ಮೆಟ್ಟುತನ ಸೆಟ್ಟೇವನೆಗೆ ಬರ್ಸ !! ಸುದತೀಮಣಿ ರಂಜಿಸಿದ ನೆಲದೊಳೆ | ಮೃದುಸಾದವನಿತ ನೋವುದೆನುತ ಕಡು | ಚದುರಿಂದಂಬರಚರವಿದ್ಯಂಬಡದೆಯ್ಯುವ ತೆನಾಗಿ || ೫೧ ಬರುತಾಬಾಹನೇ'ದ ಗಾಲಿಯು | ಸರದ ಶಕುನಿಮಂಚದ ಮೇಲತಿಬಂ | ಧುರಬಹುಕುಸುವದೆಸಬ ಪಚ್ಡಿಕೆಯಿನೊಪ್ಪಂಬಡೆದಿರ್ಸ | ಅರಸಂಕಿಯ ಕಿರುಪ್ಪುನಾಸಂ | ಹರಿಸದಿನೇಟ ಗಳಂದವನಡ | ರ್ದರಗಿಳ ಹೂಡಿದ ಹೂದೇರೇಖುವ ರತಿಯಂಬಂದದೊಳು || ೫೦ ನಿಪ ಬಾಕುಳಗಳ ರುಚಿಯೊ ಡ | ವಟ್ಟದ ಕಾತರದಿಂ ಮಿಸುನಿಯ ಕರು ! ತೊಟ್ಟನೆ ಹೊನ್ನಾಳದ ಕೈದಂ ಪಿಡಿವಂದದಿನವರ್ದಪ್ಪ || ಕೊಟ್ಟು ಕುಡುಕದಂಬುಲಮಂ ಸವಿಯಂ | ತಟ್ಟುವ ತನಿಗಲೆಯುಪಚರದಿಂ ಮನ ! ಮುಟ್ಟಿ ಕರಂ ಕೂಡಿದ ರಂಗಭವಂ ಮಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುವ ತೆ! | ೫೩ , ಟೂರಾ, ಗS, ತುಂ ಕ.! . ರಸವಾ 9. ಗ||