ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೪೦
ಸ. ಚಂದ್ರಿಕೆ


ಅದ್ಭುತವಪ್ಪ ವಿಲಾಸಶ್ರೀಯು | ಸದಾವನೆಯಿಂ ಭಾವಿಸಿ ಬಕಂ | ದ್ವನಾಡಿಟ್ಟ ಮನತಿಚತುರಂ ನ್ನಣಿಸುತ ಬರೆದಂ ||೧೩ ನಿಡುಸುಯ್ದಿರೋಡುನ ವದನಂ ನಸು | ನಡುಗುವ ಮೆದ್ದು ಅದು ಕಣ್ಮಲ | ರುಡುಗಿದವುವುಣ್ಯವ ಬೆರ್ಮನಿ-ಸರಿಸುವೆಡಲ ಬಲ್ಪು ತಡಬಡಿಸುವ ನುಡಿ ತಲೆಯೆತ್ತುವ ನವಿ ! ರಡಸಿದ ಬೆಗೆಯಲು ನವಚಿತ್ರದ | ಮಡದಿಯ ಕಡುಚೆಲಿಕೆದುಂ ರಾಜಕುಮಾರ ನೋಡಿದನು ||೧೪ ಆಮದನವಿಕ ರಂ ಮೆಯ್ಯವಿದ | ವಿ.ಕೃರವರಸಖನತಿಚತುರಂ || ಶ್ರೀಮತಿಯೆಂಬಂ ತತ್ರಕನೂ ಕೆಗಿಂತೆಂದುಸಿರಿದನು || ಈವಾನಿತಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರ್ಪವಾಹ | ಭಾವೆದರಂಟಾದಡ ಸೇಂದಿನ | ಲಾಮಾತಂ ಕೈಕೊಂವತಗೆ ನುಡಿದಂ ತನಿಂತೆಂದು ||೧೫ ಧರಣೀದಯಿತೆದು ದರಸಿತಾರ ! ದೊರೆದನೆ ಮಿಸುಗುವ ಕಾತೀವಿಷಯದ ! ಸುರುಚಿರನಭಾಗ್ಯಂಬದೊಪ್ಪುವ ನಾರಾಣಸಿಯೆಂಬ || ಪುರದೊಳ್ತಾ ಕುಲಾಂಬರಚಂದ್ರ ! ಸಿರಿಗಂದಂಗಾದೆನಿಸನಕಪು | ಸರಸರಿವೃಢನಮರಾವತಿಯೊಳು ಸುಲುವಿರ್ಸ೦ಗಗಿನಿರ್ಸ|| ಜಿತಶಾ ತನಗೆ ಸಕಲಗುಣನಿ೦ದ ಗ | ನತದ ವಿಜಾವನಿಗಮದನಿ | ಯತನುನಿಛಂಗೆ ಬುವಿರಂಗದಕಂಸನ ಸೀಸಂಗೆ ! ಶತದಳನಸುನದ ಶನಿ ವದನದ | ರತಿರೂಪದ ರಾಜಮುರಾಸನ | ಗತಿಯು ಗರುವೆಯಮಿತಪ್ರಭೆಯೆಂಬಳು ನಿಜಸತಿಯಾಗಿಹಳು || ೧೬ ಕಿದೆವರೋ ಗ|| +, ದವನೆಯಿದ. ಕ! " --- ---