ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೪೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


& ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಂಜರಿ. (ಸಂಧಿ (ಸಂಧಿ,

  • * *h ಗಿ 7 A hA h2 2 2 2

" r n f 2 2 run . h n # # # # | AA AA AA AAAA A/ ಸುತಾಮಸಮದೆದು ಕವಲಜನಕ | ಇತ್ರದ ಶಂಕರಸುಗತಿಯ ಶಂಬರ | ಕತುಸತಿಯ ದಾಮೋದರದರಿತೆದು ಪೋಲೆಯ ಎನುತೊಸೆದು || ಕೃತಿಯಕುಲದೀಪು ನೇತ್ರಕ್ಕಂ || ಸೂತ್ರಕ್ಕಳವಟ್ಯಾಚಿತ್ರವನತಿ | ಚಿತ್ರಂದೆನಿಸುಂ ಕಣ್ಣೆನಲುಗದ ನಡೆನೋಡಿದನು !! ಪವಳದುಟಿಯ ಪೊಸಪ ಮಗರುಳ | ಕುವಲದುನೇತ್ರದ ಕುಲಿರರದಂಗಳ | ಜವ ಗಳಸಮೊಲೆಗಳ ಜೈವಾತೃಕಮಂಡಲನಿ: ಮುಖವ || ನವಲತಿ ಕಾದಹದ ನ ನಂ ೨೨)ಯು ಸವಿಗೋಲಿಲ್ಲ ಸದುದ ಕುಡುವ ರ್ವಿನ | ಯುವತೀರೂಪದ ಚಿತ್ರವನಾಸುಕುವಾರಂ ನೋಡಿದನು || ೧೦ ಆರಸಭರಿತವಿಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರರ | ನಾರಿದು ಎಣ್ಣದುಟಿದು ಎಂದುಗಳು | ತೊರಮೊಲೆಗಳೆಂಬಂಬುಜದಳು ನಾಸುಶಿಲಕುಸುಮದೊಳು || ರಾರಾಜಿಸ ಲೋಕನಕೈರವದಳು || ಕೂರುಗುರ್ಗೆಗಗನ : ಗೊಳು ನೃಪತಿಯು | ಚಾರುನಜನಮತಿಗೃಂಖಡೆದುವು ಬಂಡುವ 'ದಂತೆ || ೧೧ ಬದವಿಗಲಂಪಿನ ಪೊಂಪುಳಿಯಿಂದನ | ಗದಮುಚ್ಚದೆ ನಡನೂಡುವ ಮಾನವ | ಮದನನ ನಿಡಿದುರ್ಗಣ್ಣಾಗಿಲೊಕ್ಕೆಲಗಭವನಕ । ಹೃದಯಕಮಲವಿರದುಸರಿಮಗ | ಸದಮಲಕಲಧರಯ್ಯಾರಂಗದ | ಸುದತೀಮಣಿಯನವಕಮಲಾಲುದುಂದದಿನೊಪ್ಪಿದಳು || ೧೦ ತದನೀಶ್ವರಚೂತಾರತ್ನದ 1 ಹೃದ'ವನದ ನಿರ್ಮಲತರಮಪ್ಪ ಲ! ಸದೀಯೊಳಾಚಿತ್ರಪಟದೊಳೊಪ್ಪುವ ನವಬಾಲಿಕೆಯ || , ಕಣ್ಮನದಣಿವಂದದಿ, ಕ|| naa - - - - - - - - pan