ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೫೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


4.) ಜಯನೃಪಕಾರಿ, ೧ ೧೧ • • ••• Vvf. NAANA ಎನೆ ಕುರುಳ್ಳಳ ಕುಣಿತಕ್ಕಂಗೋದ್ಭವ || ನನುಮಾಡಿದ ನವರಂಗಸ್ಥಲವೋ ! ಎನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆಗೊಪ್ಪಂಬಡೆದುದು ನೊಸಲಾರಮಣೀಮಣಿಗೆ ||ರ್೪ ಸ್ಮರಯಂತ್ರದ ಬೀಜಾಕ್ಷರವಿತತಿದು | ಕುಖಪುಗಳ ಮುಡಿಯೆಂಬ ತಮಾಲೋ ! ಇರಲತಿಕೆಯ ಬೀಲ ತಿಂಥಿಣಿಯಂ ಸಿರಿಮೊಗದಾವರೆಯ | ಪರಿಮಳವುಂ ಕೊಳಲೆಂದು ಮುಸುಂಕಿದ | ತರುಣಧ್ರನ+ರಸಮಿತಿಯು ಗಡಂಗಂ | ಸಿರಿದುಂ ಗೆಲೆವಂದುದು ವಿಡಿನಡುವಿನ ಕುವರಿದು ಕುರುಳ್ಳಿ || ೫೦ ಮಾನನಿದಾನೆಯ ಮಂದಶ್ಯಾಸವು | ನೇ ನವಸುರಭಿಸವಿರಂಗೆತ್ತು ನಿ | ದಾನಿಸಿಯಂಗಜನೆಂಬ ಮಹಾಕಾಳೊರಗನೆದ್ದುರುತ || ಆನಯನದ ಕಡಚೆಂ ನಿಟ್ಟಿಸಿ | ತಾನದು ಸರಂಗಾಕ್ಷಿಗಳೆಂದನು || ಮಾನಿಸಿ ಸುಗಿದು ಗೆ ನಿಂದಂದದಿ ಕಬರಿ ವಿರಾಜಿಸಿತು || ೧ ನವಮಣಿಭೂಷಣಮಂ ತಾವೆಲ್ಲಂ | ತನೆ ತೊಟ್ಟಲ್ಲದೆ ಕಡುಚೆಲ್ವಿಕೆ ತವ | ಗವತರಿಸದು ನಾನೆಂಗಿಸಿತುಂ ಪೊಂಡವಂ ತೊಡದೆ || ನವವಿಟರರ ಸೋಲಿನ ನಂದ | ಸವಸಿಸಿದತ್ತೆನಗಿರದೆಯೆನುತುಮುಲು | ದನದವಮಂ ನಗುವಂದದಿ ಬೆನ್ನ ಬೆಳಗು ಸೊಗಯಿಸಿತವಳ 11 ೫೦ ಕರಚರಣಾಧರದಂತವಿತತಿಯಂ | ಬರುವಣಿಗನುಗುರೆಂಬ ಕುಲಿತಮಂ | ಕುರುಳಲರ್ಗಣ್ಣ ಡುವುರ್ವೊಳ್ವಾಸಗಳೆಂಬ ಕಿರು ಪರಲಂ || ಸ್ಮರನೆಂಬಾಸೆನ್ನಾ ರಂ ಕೀಲಿಸ | ಲಿರದೊಪ್ಪುವ ಪೊಸಚಿನ್ನದ ತಗಡೆನೆ | ಕರವೆಸೆದುದು ಮೆಚ್ಚಳಗು ಮಹೀಪತಿಯಣಗಿನ ನಂದನೆಗೆ 11 ೫೬ S, ಎನುವೀಮೋಹದ ಹಣೆಯೆನಿಸುವತಳ್ಳಣೆದೊಪ್ಪಿದುವವಳ. ಗ|| # ವಲ್ಲಿಯ ಗM +, ರಾವಳಿಯ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯಂ. ಗ|| $, ನೋಡುತ, ಗ|| ೮, ಮಣಿಯಂ, ಕ||