ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೭೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫:) ಜಯನೃಪಕಾವೇರಿ • • ಭ4 + * * * * * ===4 4 ಲಲನೆಗೆ ಸೀರೆಅದರ ಮುದವತಿಯರ | ಕಳ ಸವನೆ ಕರಿದುಗಳಂ ಮಂ | ಗಳ ದೇವಿಗೆ ವಧುರಾಮೃತಮಂ ಮಜ್ಜನಕೆಲವಂದದೊಳು ||೪ ಶ್ರ ಬೆಳೆಗೆಗೇಬುವ ಶಲೇಣಿಯ || ...ಂಟಿನಲಂಬಕಣಂಗಳ ತೀವಿದ | ಹರಿಣೆದು ತನುವಂ ದುಗುಂದಿ ತೊಡೆದಾ? ಜನನುಡಿಗೆ || ಕರವೆಸೆದುದು ನಿ ದಂಗಜಬರಂ | ಸರಸವಿಟರ ನಿಡುಗಂಗಳನುರು | ವರದಿಂ ಬೀಸಿ ತೆಗೆದ ಬಲೆ ನಿ೦ಗೊಂಡಂದವನನುಕರಿಸಿ || ೫ ತೊಡಲೂವಿನ ಗಾಲಿ ನನೆಯ ನಿಡು | ದಡೆ ಮನೋಹರವಾದಚ್ಚು ತರಂ | ಗೊಂಡಿದ ಹೊಸಹೊಂಗೇದಗೆದೆಸಳೆ ನವಶತತಿ || ದುಂಡನುಡಿಯೆ ಹೀಲಿಯ ಪಯಿಗೆಯೆನೆ | ತೊಂಡೆದ ತರ ತರುಬೇರ ದ ನು | ಣ್ಮಂಡೆ ಮನೋದವನೇಣುವ ಪೂಜೇರಂದದಿನೊಪ್ಪಿದುದು || ಸಿರಿನ ಕಂಬ ದಂಟಿರಲೇಖನ | ನುರುಕಬರೀಮದನಾಸಿತಸರ್ಪಂ | (ವರದಿಂ ಪಿಡಿವುದೆನುತ ತಿದುದಕಿದ ರಕ್ಷಾಮಣಿಯು | ರೆಬೆನಲಶತಿಲೇಗ ಸರಾಗದಿ | ಸಿರಿದಣ ಗು ಇವ್ವನನೆತ್ತಿದಳನ | ಗರತೋದ್ದಾರದ ಪಟ್ಟೆರು ತಿಲಕಂ ತೊಳಗಿದುದಾಸತಿಗೆ || ಅನ್ನಿಹವ ತಿಂದವ ಬಳೆದೊಡೆ ನಿವು | ಗೆನ್ನು ದಿನ ತವೆ ನೇರಾಣಿಯು | ಕನ್ನಡಿಗಮಂ ತುಂಬಿ ಬಳೆವುದಂ ಕಂಡು ಬಿದಿಯ ವನಿತೆ || ತುನ್ನಿ 9ಸಿದ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳೆನೆ || ಕನ್ನ ದು ದೀರ್ಘ ವಿಲೋಚನಕೋರ್ವಳೆ ! ಚೆನ್ನೆ ಸರಾಗಗೊಳ್ಳದ ಕಲುಕದ ರೇಖೆ ವಿರಾಜಿಸಿತು ||v 6. ದುಂಡು, !!.