ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೫°). ಜಯನೃಪಕಾಂ 47 > *** ** * *

  • *
  • * * * * *

ಹರಿನೀಲಿಂ ನೆಲ ಬಿರಿವಗೈದು ! ವರವರ್ಣಮನಂಗೀಕರಿಸಲ್ವಾ ? ಸ್ಮರಕೋದಂದವನೇ ದ ಸಂಚಾರದಲಿ ತೊಳಗಿದುವು | ರಸುಖ? ರವರುದ ಕಂಕಣವಂಗದ | ಸರಂ ಕವಿ ಕೆ ರತಿವೆಸರಂ ನು | ಸಲ ತಿಲಕವಿಂಗೂಲಿಸರ ದುಡಿ ಮುಗುಳ್ನವೆನರಂ | ವಿಸುವ ಮಣಲೆಯುಲಿ ಕದಿಂಚರ | ದಸರಂ ನೂಪುರರುತಿಲಳೆ ದು೪ರವ | ವಸರಂ ತದು ವಿರಾಜಿಸಿದುವು ಸುಕುವರಿಸುಲೋಚನೆಗೆ || ೩ ಭು?ಸ ಬಹುರತ್ನ ಪ್ರಣದಿಂ | ಸದು + ದ ಸಿಂಗರಿಸಿದ ಎ . ಕ ೩ | ಲಸಿಸಿ ರ್ವy ತ... ತಳಿಸುವ ಮುಕುರಂದೋಚಿಲ್ಲಿ || ಪೂಸರಲನ ಪುಣ್ಯದ ಸುಂದವೆನಿ ! ಸ್ವಸುದತಿಯು ಪತಿನಿದುದು ಸು | ಫಸೂತಿ ತೋ• ೩೨ ವಿರಾಜಿಸ ರೋಹಿಣಿದಾಂವಂತ ||೪ ಅಸಿತus೧ಳಗಕಂಸನ ವ ಂತ್ರಿಗೆ | ಳನುರುಗಳಾಪವುಂದ | ವಿನಯದೊಳಾನಾತ್ರ ಕಮಂಡಲಸಲ್ಲಲಿತಾನನು || ಮೌನಕುಚದಲ ನಿಸ್ಸಿ ಕೈದು ವರನಂ | ಮನವಾ ಕರಂ ವಲಯಿಸಲೇ ೨೦ | ದನುತಸಂಭ್ರಮದಿಂದೇಟಸಿದರೆ ಮುಂಗರವನುಗ್ಸ್ !! ಇಂದಣಿಸಿದ ಸಖಿಯರ ಮಧ್ಯದೊಳಾ | ನಂದು ಪೊನ್ನಂದ ಮನರಿವರ | ಎಂದಾನನೆಯಸೆದ ಸುರಲೋಕವನಿಸುವೆನೆನುತ ಮನಮು || ತಂದಾದಿಗೆ ತೆಗದು ಬಾಗಿದ ಸಿರಿ | ಗಂದನ ಕಾರ್ಮುಕದುವೆಗಳು | ಸಂದಿಸಿ ಸಂವಹನಮ ಬೀಖವ ಬಿರಿಮುಗುಳ ಣೆಯಂತೆ || ೬ • • • • • 8. ದೆಯ್ಲಿಸಿ, ಕ||