ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮೬

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


A{•) ಜಯನೃಪಕಾಂ ೬೨ ಆದುದ ಪೊಸಮೆಲುದ೬೦ ಸೆಂಗುವು | ನಿದತ್ತೆನುತೆತ್ತುವ ನೆವದಿಂ ವರ | ಕಲಶಸನತಟವುಂ ನಸುಗೋತ್ತೆ ದರಾಳಿಯರು ||೪೧ ತಳಿರ್ದಿಂತಿಗೆ ತಣಣು ಳಿನ ತಳಂಗಳ | ಎಳಗಂ ಪೊಸಬಲ್ಲದು ಜಂಗು ಪೊಂ | ಗಳಸದ ಸ೦ದಣಿದುಲದcಬುಜದ ಕದಂಬನೆ ನಡೆವಂತೆ || ವಿಲಸನ್ಮ ದುಗುದದ ಘನಜಘನದ | ಲಲಿತಾಂಗದ ಗುರುಕುಚದಮುಲಾನನ | ದೆಳನೆಣ್ಯಳ ತಂಡ ನಡೆತಂದುದ ಕಂಪಣಂ ಬಳಸಿ | 3 ಗೊಂದಳಗೊಂಡೀತೆದಿಂದೆಯ್ಯುವ | ಕೆಂದಳಿರ್ಗಾಲ ಕೆಳದಿಮರ ನಡುವೆ ಮು | ನಂದಣಿವುಚ್ಚಹದಿಂದೆದ್ದುಂದಾವಣಿನಯವಂಡಪ || ಇಂದೀವರಚನೆಯೊರ್ವಳೆ ಕುರು | ವಿಂದಮಯ ಹಾವುಗೆಯಿಕ್ಕಲಿ ಪೊ | ನೃಂದಳದಿಂದಿದಳ ಮತೊರ್ವಳ ಕೈವಿಡಿದಾಕುವರಿ ||೪೦ ಬರುತಿದೆ ಭಾಳಾಂಬಕನದಟಂ ಮು || ದರ ಸರನ ಪಟ್ಟದ ನವಮದಕರಿ | ಬರುತಿದೆ ಬಹುಲೋಕವತೀಕರಣದ ಮೂರ್ತಿ ಮನದಗೊಂಡು || ಬರುತಿದೆ ನವಮೋಹನದಧಿದೇವತೆ | ತ ರಿಪದಿ ತೊಲಗಿ ತೊಲಗಿವೆನುತುಂ ಕಡು | ಭರದಿಂದುಘಡಿಸುವ ಕಂಚುಕಿಯರೆಸೆದರಬಲೆಯು ಮುಂದೆ ||೪೩ ಬಳಸಿದ ಬಹುಮುಕುರದ ಮಧ್ಯದ ಪು | ತಳಿಯು ನೆಲೆ ನಿಂಗೆ ಸೊಗಯಿಸಿ ಮನ || ವೆಳಸಿ ಕರಂ ನಡೆನೋಡುತ ಕಾತರದಿಂ ಪರಿವೇಷ್ಮೆಸಿದ || ಇಳೆಗಾರ ಚೇತೇಗೃಹದೊಳೆ ಮಾ | ರ್ಪೊಳೆದುದು ತನ್ಮಧ್ಯದೊಳೊಪ್ಪುವ ನವ || ನ ನವಿಲೋಚನೆ ಸುಭಗೆ ಸುಲೋಚನೆಯೊರ್ವಳ ಕಡುಚೆಲ್ಯು ||೪೪