ಪುಟ:ಮರಾಠರ ಅವನತಿ ಅಥವಾ ದೈವಲೀಲೆ.djvu/೮೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


೬೪ ಕರ್ನಾಟಕ (ಸಂಧಿ'

  • \ / / ?

• • • • • ಆಡರ್ದ ಕುಚದ್ವಯಕಳಶದ ಮೊಗರ | ಇಡಿದುಂಗೈದ ರಂಗನೆಯು ಮೇ | ಇಡಿಯಂ ಮೆತ್ತನಿಡುತ ಮುಂದಣ ನೆಲನು ಬರಿದೀಸುತ || ನಡಯ ಬೆಡಂಗಿನೊಳಾನಗೆಗಳ | ಕಡೆಯ ಬೆಳ೦ತಿಗೆವೆಳಗು ಹರಿದು ಮುಂ | ಗುಡಿಯೊಳಿ ಪಸರಿಸಲೆಸೆದುದು ನಡಮಡಿವಂ ನಾಸಿದ ತುದಿ ||೩೬ ಸೆಕ್ಕುಂದುಬಿನ ಸೆರೆಗೈಗಳ | ಕಕ್ಕಸಮೂಲೆಯ ಕಲಾತೃಹೃದನದ | ಚಕ್ಷ ಹರದುದೆಳ ದುಂಬಿಗುರುಳ ಸೊ ರ್ಕಾನನಡೆದು ರತಿದು || ಕಕ್ಕಸವದ ರೂಮಿನ ಗಿಳಿನುಡಿಗಳ | ಚೊಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಸೊಬಗಂ ತಾ ದ ಪ | ಣ್ಮಕ್ಕಳ ತಂಡಂ ನಡೆತಂದುದು ನಳಿನಾಕ್ಷಿದು ಎಳಸಿನೊಳು ||೩೬ ಚಂದನಲತಿಕೆ ತಮಾಲಲತಿಕೆಯೆರ | ಡೊಂದಿದ ತದಿಂದ ತಾತವ ! ರ್ಣಂಧಾಳಿದ ರತಿಮದನೋರಗದುಗಲಂ ಕೂಡುವ ತದಿ || ಮಂದಗಮನಯೋರ್ವ ೪ ನಡೆವಡೆಯೋ } ಒಂದಲೆಯಿಂ ಮುಡಿ ಜಗುಟ್ಟ'ದಲೆ ಕೈ ! ಯಿಂದೆತ್ತುವ ಭಂಗಿ ಕರಂ ಕಣ್ಣೆ ಮನೋಹರವಾದುದು || ೩v ಸಲ್ಲಲಿತವಿಲೋಚನೆಯ ನೂತನ | ಪಲ್ಲವಸದವನಿಡುತ್ತ ಬೆಡಂಗಿಂ | ಕೆಲ್ಲಯಿಸುವ ಕೆಲಬಲನಲ ನೋಡಲ ತತ್ಕರಕಾಂತಿ || ಅಲ್ಲಿರ್ದರ ಮೆಲ್ಲಿರ್ದೆಯುಂ ಬಳ್ಳಿಯ | ಬಲ್ಲೆನುದಿಂದಂಗೋದ್ಭವವೀರಂ | ಪೊಲ್ಲಮುನಿಸಿನಂದಿಡುವಂದದದಿನತಿರಂದಾಳಿದುದು ||** ಅಳಿಕದೊಳ)ಲೆಯದಳಕನಿಕುರುಂಬನ | ನಲೆದತ್ತೆನುತುಂ ತಿರ್ದುವ ತೆದಿಂ | ನಳನಳಿಸುವ ನಳಿತೋಳ ಮೊದಲ ನುಗರಂ ಕಾಣಿಸುತ || ನಡೆವ, !! .... ಳಿಯ, ಕಗ!! , ನಳಿದ. ಕil Ty