ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೨೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಕಣಾಟಕ ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ [ಸಂಧಿ - ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಪಂಕಜದೊಳು ಪೊಕ್ಕ ಪ ಟ ರಣ - ಥಾಂಗಪಕ್ಷಿಗಳು | ತರುಣುರ್ಕಗರುಡಿಯ ಕಮ್ಮಳನಿಂದಲೆ . ರಣೋದಯವು ತೋw'ಸಿತು ಮಡಿವಸ ವನುಟ್ಟು ಪೂರ್ವ ದಿಗ್ವನಿತೆಯ ಮಡಿಲೊಳು ಹೊತ್ತ ಹೋಂ [ಗಳಸ | ನಿಡಿನಿಂದ ರಥದ ಮೇಲಡಚಣದ ರನ್ನಗ ನಡಿಯಂತೆ ಸೂರ್ಯ ಮಡಿದನು ! ಪರಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯಂಬ ಕಾವ್ಯವ | ಬರೆದೋದಿ ಕೇಳಿದ ಜನರ | ತctಚಂದ್ರಮರುಳ್ಳನಕ ಸತ್ಯಹೆಯಿತ್ತು ಪೊರೆವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ಬಿಡದೆ | - ಅಂತು ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಕ್ಕೆ ಪದ ೧೩೧೫ ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ೦ - ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಚೀಟಿಯವರ್ಣನ:- ನಾರಾಯಣನಾಮವ್ವ ತಜಂಬೂಫಲರಾಜ ಕೀo ನಿನ್ನಯ ಸವಿವಾತು | ಆರಾರೋಡು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳೊಡೆ ಸಂ ಸಭಾತಿ ಎ, ಬಿಡಿಸುವುದು ಕಂಚ ಕ೦೪ ಧಿಕ ಕೇವಲಜಿಣೆ ರಹಿತ ಪಂಚೆ ಮತ್ತಿ ರಸವಂತ || ಬೆಂಜೆಯೆಂದೆನಡ ಶೃಂಗಾರರಸಪೂರ್ಣ ವಂಚನಡೆಯಳ ವಿಶ್ರವಿಸೆ ವಂಥಪಣೆ ವಿಸಿಲ ಯುದೆ ಸಂಗೀತ ನಾದ ಗಣರು ತಿಗಳಾರಿಯದೆ। ಅದುದನಕದೇವಸ್ಥಾನದ ವಾದ್ಯ ನಾದ ಪೂಜೆಗಳಿ ಮಾಡಿದರು ೩। ಉದಯಸತ್ಕರ್ಮದೇವಾರ್ಚನೆಗೆ ಸ ದೃದಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಯೋ - [ಗಿಗಳು | ಪದಪ್ಪರಗಿ ಬಂದರ ರನವಾಗಿಲ ಕದಬೀಗವ ತೆಗೆಸಿದರು 8 ಒತ್ಸವಡೆದ ಕೃಷ್ಣ ಬಲಭದ್ರರಮೆ ಕೆಂ' ದರ್ಸಕಾದ್ಯಖಿಲಯಾದವರು | ತರದೆ ನಾವ ತಿರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ಕಂ ದರ್ಶನ ಸತ ಬಂದಹಾಟು | - ಕೂre೦ದ ಜೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಗಾಸಿಂ ಹಗಳ 4ಕ ಧರಖಾಶವಿಡಿದು| ಕ ಕ - ನಾಯ. ನ ನಾಮವೆಂಓ ಅಮ ಆಪಾಯವಾದ ನೇರಲೆಯ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಿರುವ ಅರಗಿಳಿಯ 2. ಕೋಳ, 3. ಗಾನ ವನಿರುವವರ 4. ನಾಯಿಗಳ