ಪುಟ:ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ.djvu/೧೭೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


Age ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾದ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ [ಸಂಧಿ ಭೀತಿಯಳ್ಳನಿವಿಲ್ಲದೆ ಬೆಕ್ಕು ಎಲಾ ರಾತಿಯ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ | ಪಾಕಶಾಸನಳಚತುರ್ದಕದಿ೦8}ನೇಕದೇವಕyಾಲಯವ || ತಾ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳದೊಳಿಕ್ಕ ಚಿತ್ರಕಠ ಲೇಖನಗೆಯ್ದಳರನು |೧೭|| ಬರೆದು ನೋಡಿದುನಿರ್ಜರರಲಾವಣ್ಯವ ಬರೆದುನೋಡಿದೆನು ಮತ್ಸಖಿಯ ನೆರೆಡಪೋಡುತ ಸಂಧಿಕನೆಂದು ಚಿಂತಾತುರದಲಿ ಮರಳಳಾಕಾಂತ ತೀnv4 - ಆಆಡಳು ಸಪ್ತಪತಾಳ ಲೋಕವ ಪೊಳ್ಳು ಸುಳಿವಳನೇಕರಪಿನಲಿ| ತಿಳಿದಳು ಫಣಿರಾಜಮುಖ್ಯನಾಗರ ಹಬಳಿದಳು ಪಠದ ಚಿತ್ರದಲಿ ೧೯|| ತರಿಸಿ ನೋಡು ಕುರಿಯ ರೊಹಿಂಗಪತ್ತುಗೆಗಾರಿಲ್ಲೆನುತ || ಬತ್ತಿದ ಹರ್ಷಾಶ್ರುಗಳಿ೦ದೆ ಧರಣಿಗೆ | ಹಕ್ಕಿದಳಾಕೆ ಬೇಗದಲಿ fook - ಪುಟನೆಗೆದಖಿಳ ದೀಪಂಗಳೊಳಗೆ ಜ೪ತಟದೊಳಗಾದ ಮೇದಿನಿಯ || ನಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಭುಜಕುಮಾರರ ಚಿತ್ರ' ಪಠಗಳ ಬರೆದಳಾಕ್ಷದಿ | ಆರರ ಭಾವಜಿತ್ರಗಳ ಒರೆದು ಕುವರತಿಗಣೆಗಾಣೆನೆನುತೆ || ನೀರಿದಳನೇತ್ರ ಪುರುಷೋತವನಿರ್ದರಾವತಿಯನೆಬ್ಬಿದಳು ೩೦೦ ಆಗಮನಿಗಮಗಳತಿಹಾಸವುಪನಿಷದ್ಭಾಗವತಾದಿಪುರಾಣ || ಯೋಗಕಾಸ್ತ್ರಗಳು ಡರಕಿಯ ಸುತಿರ್ದುಡು ಸಾಗರದಂತೆ ಕಣೋಳಿಸಿ ಕೇಶವಸರ್ವೋತ್ತಮುಯೆಂದು ತತ್ವವಿ ಲಾಸದಿ ನುಡಿದುವಾಯ # ಘೋಷಣೆಯೆಂಟಂತೆ ಲವಣಾಬಿ ಪರಮಸಂತೋಷದೆ ದನಿದೆಸಿತು! ಕಳ ಮುಗಿಟ್ಟಳ ಕಂಟೆಯ ತೆನೆಹನಿಹನಿಗಳಸಂಗಳಿ೦ದೆ! ಸುತ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಜೈವಿಕ ಕ್ರದಂತೆ ದೇವೋತ್ತಮನು ರಂಜಿಸಿತು | * ಬಿಸಜನದಂಡವಡಲಮಧ್ಯದಲಿ ಆಜ್ಞೆಸೆವ ಪಟ್ಟಣವ ನೋಡಿದಳು || ದಕರತ್ನಖಚಿತವಾಟಬಂಧಗಳಿ೦ದೆ ಹಸನಾಯಿತು ಕೃಷ್ಣನಗರ 64 ವ್ಯರ್ಥವೆಂದುದು ಮದ್ವಚನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವಸಮರ್ಥ ಬೆರ್ಗವನೈರ್ಯ|| ಕರ್ತVತನ ನಿಖಿಳ ವೈಭಗವು ವ್ಯಥ್ ದ್ವಾರಕಿ ದೆದ್ದಿತಹುದೆ 9 ಹಗಲng1 ಕತೇಜೋಮಯತಕ ಜಗಜಗಿಸುವ ಜಲವರಸಿ | ನಗರದ ರಕ್ಷಿಸುತಿರೆ ಕಂಡು ತೀವ್ರದಿ/ಹುನಗುಡದೆಂದಲಿದಳು lovt ಮಿಸುಕಿದೊಡಪರಮಾಣುಮಾತ್ರವ ತುಂ'ಡಿಸುತಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಗಭೇದ್ಯ | ಕ ಸ, ಆ-1. ಸರ್ರ.