ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

________________

ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ ಬೆಂಕೆ ದೇವತೆ | ಭಾವಕ 1 ೭ ವಿದ್ವಾಂಸ, 3 ೬೯ ಬೆಂಕಿ ರಸಿಕ ಬೆಟ್ಟಸು 3 ೬೯ ನಾಟಿಸು | ಭಾವಿತ : ೧೯ ಎಣಿಕೆ ಬೆದಟ್ಟು 4 ೨೩ ಹೆದರಿಸಿ ಓಡಿಸು | ಭೂವರ 1 ೬೩ ರಾಜ ಬೆದೆಯಾಗು 3 ಇಳಿ ಸಂಭೋಗ ಕಾಲ | ಭೂಷಾವಳಿ 2 ೬೯ ಆಭರಣ ಬರು ಸಮೂಹ ಬೆಂತರ 3 ೨೪ ಪಿಶಾಚಿ | ಭೇದಿಪಂ 4 ೨೮ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ ಬೆರಗು 3 ೩೩ ಒರಟುತನ ಬಲ್ಲವನು ಬೆರ್ಚು 1 ೫೫ ಬೆದರುಬೊಂಬೆ | ಭೋಂಕನೆ 2 ೩೩ ಬೆಸಗೊಳ್ ೬೩ ಕೇಳು | ಭೌಮಾಷ್ಟಮಿ 3 ೨೩ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಸಸು 4 ೩೭ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು, ವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ಹೇಳು ಬೆಳತಿಗೆ ಮಕುಟ 2 ೨ ಕಿರೀಟ ವಸದನ 4 ೧೦ ಬಿಳಿಯ ಉಡುಗೆ | ಮುಗುಳ್ಯ 2 ೩೩ ಹಿಂತಿರುಗು ಬೆಳ್ಳಾರ್ 1 ೧೫ ಧವಳ ಪ್ರವಾಹ | ಮಗ್ಗಿ ಸು 2 ೧೪ ತಗ್ಗಿಸು, ಬೇ೦ಟ 2 ೪ ಅನುರಾಗ, ' ಅಡಗಿಸು ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು 2 ೨೭ ತಗ್ಗು ಇಲ್ಲವಾಗು ಬೋಟ್ಟು | ೧೮ ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಲಿಕ 3 ೬೬ ಮಲಗು ಮಚ್ಚರಿಸು 3 ೪ ಅಸೂಯೆಪಡು ಭಂಗಿ 2 ೭೧ ರೀತಿ | ಮಡಗು 4 ೭೬ ಇಡು ಭವದ್ವಿಳಾಸ 3 ೩ ನಿನ್ನ ಬೆಡಗು | ಮಣಕು 4 ೫೦ ದುರ್ವಾಸನೆ ಭವನಿಬದ್ದ 1 ೬೨ ಜನ್ಮದ ಬಂಧನ | ಮಂಡನ 1 ೮ ಅಲಂಕಾರ ಭವರೋಷ 3 ೪೦ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ | ಮತ್ತಮರಾಳ | ೮ ಸೊಕ್ಕಿದ ಹಂಸ ಕೋಪ ] ಮದನ 3 ೬೩ ಕಾವು ನಾ ತರ 3 ೪೪ ಬೇರೆ ಜನ್ಮ | ಮದೋನ್ಮತ3 ಶಿಷಿ ಕಾಮದಿಂದ ಭವೇನ್ಮಾಸ್ 3 ೫೯ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿ | ಸೊಕ್ಕಿದ ಸಚನೇ ಸುವಲ್ಲಿ ಆದೀತು | ಮುದಿಲ್ | ೫೩ ಆವರಣದ ಗೋಡೆ ಭವ್ಯ | ೭೨ ಜೈನಧರ್ಮದಿಂದ | ಮದ್ದು ಜಾಸಿ 2 ೫೪ ನನ್ನ ತೋಳಿನ ಪರಿಣತನಾಗುವನು

ಖಡ್ಡ