ಪುಟ:ಯಶೋಧರ ಚರಿತೆ.pdf/೧೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶಬ್ದಕೋಶ ୦୫୧ ಎಣಿಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸ ದೇವತೆ |ಭಾವಕ 1 ೭ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಬೆಂಕೆ 3 ೬೯ ಬೆಂಕಿ ರಸಿಕ ಬೆಟ್ಟಸು 3 ೬೯ ನಾಟಿಸು |ಭಾವಿತ 3 ೧೯ ಭದಟ್ಟು 4 S... ಹೆದರಿಸಿ, ಓಡಿಸು ಭೂ ವರ 1 ೬೩ ರಾಜ ಬೆದೆಯಾಗು 3 ಸಂಭೋಕಾಲ (ಭೂಷಾವಳಿ 2 ೬೯ ಆಭರಣ ಬರು ಸಮೂಹ ಜಿ೦ತರ 3 ೨೪ ಪಿಶಾಚಿ | ಭೇದಿಸಂ 4 ೨೮ ಬೆರಗು 3 ೩೩ ಒರಟುತನ ಬಲ್ಲವನು ಬೆರ್ಚ 1 ೫೫ ಬೆದರುಬೊಂಬೆ | ಭೋಂಕನೆ 2 ೩೩ ಫಕ್ಕನೆ ಬೆಸ೪೯ | ೬೩ ಕೇಳು |ಭೌಮಾಷ್ಟಮಿ 3 ೨೩ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಸಸು 4 ೩೭ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು, ವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ಹೇಳು ನು ಬೆಳತಿಗೆ |ಮಕುಟ 2 ೨ ಕಿರೀಟ ವಸದನ 4 ೧೦ ಬಿಳಿಯ ಉಡುಗೆ (ಮಗು 2 ೩೩ ಹಿಂತಿರುಗು ಬೆಳ್ಳಾರ್ I ೧೫ ಧವಳ ಪ್ರವಾಹ ಮಗ್ಗಿಸು 2 ೧೪ ತಗ್ಗಿಸು, ಅನುರಾಗ, ಅಡಗಿಸು - ಪ್ರೇಮ ಮಗು 2 ೨೭ ತಗ್ಗು ಇಲ್ಲವಾಗು ಬೊಟ್ಟು ೧೮ ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಲಿಕ 3 ೬೬ ಮಲಗು ಮಚ್ಚರಿಸು 3 ೪ ಅಸೂಯೆಪಡು ಭಂಗಿ 2 ೬೧ (ಮಡಗು 4 ೭೬ ಇಡು ಭವದ್ವಿಳಾಸ 3 ೩ ನಿನ್ನ ಬೆಡಗು |ವಣಕು 4 ೫೦ ದುರ್ವಾಸನೆ ಭವಸಿದ್ಧ | ೬೫ ಜನ್ಮದ ಬಂಧನ ಮಂಡನ 1 ೮ ಅಲಂಕಾರ ಭವ: 3 ೪೦ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಮತ್ವಮರಾಳ | ೮ ಸೊಕ್ಕಿದ ಹಂಸ ಮದನ 3 ೭೩ ಕಾಮ ನಾ ತರ 3 ೪೩ ಮದೋನ್ಮತ; 83೩ ಕಾಮದಿಂದ ಭಸ್ನ್ಯಾಸ್ ; ೨೯ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸಿ ಸೊಕ್ಕಿದ ಪಚನೇ ಸುವಲ್ಲಿ ಆದೀತು | ಮದಿಲ್ | ೫೩ ಆವರಣದ ಗೋಡೆ ಭವ್ಯ | ೬೨ ಜೈನಧರ್ಮದಿಂದ | ಮದ್ದು ಜಾಸಿ 2 ೫೪ ನನ್ನ ತೋಳಿನ ಪರಿಣತನಾಗುವನು

ಖಡ್ಡ