ಪುಟ:ರಾಣಾ ರಾಜಾಸಿಂಹ.djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಆನಕ ಮಣಿ. ಇ C ೧೫ ೨೭ GY $ 1 = y ಇ೯ ೪೭ ೫೪ ೬೧ ೬೮ ೭೨ ಪ್ರಕರಣ ಎಷಯ 1 ಓಲಗದೊಳಗಿನ ಗೊಂದಲವ 2 ಚಿತ್ರಮರುವವಳು 3 ಓರಂಗಚಬನ ಮನೋ”ನಿಶಯ 1 ಸ್ಪ, 'ಕರಣ 5 ವಿಷಯಸುಖವುಹೆಚೊ ಅಪತ್ರ ಸುಖವು ಹಚ ! ರಾಜೋಪಾಧಾ ಯ ಪರಮಹಂಸ ತಪಸಿನಿಯ ಜಯನಂದ ಆರ್ಯ ಪಾಲಿಕೆಯಮೇಲಿನ ಅತಾ ಚಾರ ಪರ್ಣಕುಟ॰ರದ ರಹಸ್ಯ ದಮೊ- ಅದ್ದಾರರಾದ ವೀರರಗುಪ್ತ ಸಂವ 12 ಮದದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು - 13 ಜಯಸಿಂಹ ಸತ್ರ ಚನ 16 | • ಜಿವೃತ್ಯ ಜಯಸಿಂಹನ ಕೌಶಲ ಮಾರ್ಗದೊಳಗಿನ ಯುದ 19 | ಜಯಾಪಜಯ 1) ವಿಜಯ ತಂದೆಯು ಸಮ್ಮತಿಯು ಬಿಕೆ°ಬೆಕು 21 ೯ ಜನನ ಪರ ೮೦ $೪ S; 3 = ! - - - - - ೮ - 5 ೯3 11) . ೯೮ 17. ೧೩. ೧೧. ೧೧೪ ೧೧ ೧೨೨