ಪುಟ:ರಾಮಚಂದ್ರ ಚರಿತ ಪುರಾಣಂ.djvu/೧೦೮

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂತು


ರಾಮಚ೦ದ್ರ ಚರಿತಪುರಾಣ೦ ಕಂ|| ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರ್‌ ಸುರಸುಂ ಜಿಪಂ ಪುರುಹೂತಂ 11 ಪುರುದೇವನೆ ಸೆರಗನೆನೆ ಮರುದೇವಿಯ ಮಹಿಮೆ ಬಣ್ಣಿಸಲ್ಬ೦ದಪುದೇ || ಅವತಂಸಂ ತನ್ನ ಗುಣ ಸ್ತನನಂ ಧರೆಗೆನಿಸಿ ನಾಭಿರಾಜಂ ಧರಣೀ || ಯುವತಿಗೆ ಮುರುದೇವಿಯೆ ದಲ್ ಸವತಿಯೆನಲ್ ಸುಖದಿನರಸುಗೆಯುತ್ತಿರ್ದ೦ || 11 ೯೮ ! ಅ೦ತಿ ರ್ಪುದುಂ ಕಂ|| ಮರುದೇವಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ದರ್ಪ ಪುರುದೇವಂ ಬಂದು ದಿವದಿನೆ೦ಬವಧಿಯಿನಾ ! ಪುರುಹೂತನ ದಯೋಧ್ಯಾ ಪುರಮಂ ನಾಡಾಡಿಯಲ್ಲದಂತಿರೆ ಪಡೆದ೦ !! ೯೯ || ನಾಡೊಳ್ ಕೌಶಲದೇಶವೊಂದೆ ಪುರದೊಳ್ ಸಾಕೇತವೆಂದೀಕ್ಷಣ | ಕ್ರೀಡಾವಾಸಮೆನಲ್ ಪುರಂದರನಲಂಪಿಂ ನಾಭಿರಾಜಂಗವಂ || ಮಾಡಿಟ್ಟ೦ಕರುವಿಟ್ಟು, ಮನ್ಮಥನೆ ಬಣ್ಣಂಗೆಯ ನಂದೆಂದೊಡಾ| ನಾಡ ಬೀಡುಮನೊ೦ದೆ ನಾಲಗೆಯೊಳಿನ್ನೇವಣ್ಣಿಸಂ ಬಣ್ಣಿಸಂ ! || ೧೦೦ || ಕಂ|| ಬೀಡು ಸುಕೃತಕ್ಕೆ ಚೆಲ್ವಿ ಗಾಡುಂಬೊಲನಾಶ್ರಯಂ ಸ ಖಕ್ಕೆನೆ ಪೆಜತೇ೦ || ನಾಡಾಡಿಯ ನಾಡಲ್ಲದು : ನಾಡೊಳಗುತ್ತಷ್ಟಮ ಕೌಶಲದ್ದೇಶಂ ಸದ್ವತಸಾನು ಸತ್ವಮಣಿಯೆ ಮು೦ಗಳಿ೦! ದುತ್ವರೆ ಸತ್ವ ಸಸ್ಯದೊದವಿ ಸದ್ವಋತು ಪ್ರವೇಶದಿ? ೧ || ಸತ್ವಗುಣಂಗಳಿ೦ದೆಸೆ 11 ೧೦೨ ti ಅಮರ್ದ೦ ಮ ಬೀಆತ ತೊ 1 ಳ ಮೊದಲೆ 'ನಿತೊ || ೧೦೧ {} ` ೪೦.||