ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


ಮಾವತುನಾಲ್ಟನೆಯ ಪರಿಚ್ಛೇದ ուղ &ందJణ ధివాూFవలంచియూదే ప్రవాు ధావిJFరో రాజరు, ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಸನಕರ್ತರಾಗಿ ಬಂದಿರುವಿರಿ: ಶಾಸ್ತ್ರವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಧೆಯ೦ ಮಾಡುವುದು ತಮ್ಮ రా: సోద పాJణదోల జీలన వాణrl ల ? వాటశారాజ ! aందోు ಮಾಡಹೋಗುವ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯದಿಂದ ಚಿರಕಾಲ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು నామి ಯಾಗಿರುವುದು, ನಾನು ನಿರಾಶ್ರಯ ನಾದ ಬಂದಿ, ನನ್ನ ವಧೆಮಾಡುವುದೆJಾರದು ನಿಮಿಷದ ಕೆಲಸವಾಗಿರುವುದು, ಆದರೆ ರಾಜಾ ಟೆನೋಡರಮಲ್ಲನ ಶುಭ್ರವಾದ ನಿಷ್ಕಳಂಕ యు లేJRరావెలియు ವುಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸವು ಕಳಂಕಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ರಾಜಾ ಟೆJಾಡರಮಲ್ಲನ ಶುಭ್ರವಾದ ಜೀವನಚರಿತದಿಂದ ದುರಪ ನೇಯವಾದಾ ಕಳಂಕವು ಶತಶಕಾಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿಯJಾ ವಿಲೀನವಾಗದು, ಸಮಸ್ತ ಭಾರತವರ್ಷದಲ್ಲಿಯJಾ ಆ ಕಳಂಕವು రణీ గిట్చ రెటసాయూriు వదు, ఈగినింద నేవ్ము ಮಕ್ಕಳು, ಬಳಿಕ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, دانية يدكة هلكة ಆ ಕಳ೦ಕವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವರು, ಸಹಸ್ರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಶಾಲೆಗಳ ಹುಡುಗರು ಹಿ೦ದು ಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ವಂಗದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಓದುವರು, ಸಹಸ್ರವರ್ಷ ಗಳಾದರೂ ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನ ಶಾಸನದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಮುಸಲಾನರೂ ಮಾಡದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ರಾಜಾ ಟೋಡರಮಲ್ಲನು ವಂಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬ೦ದ ಬಳಿಕ ವೆJಾದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಅನುಪಿಸಿದನೆಂದು వాiుJదుకేరు ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರು, ਕ30ੱਠ ਚਾਹ?ਤੇ ! ੈ। ಪಾ)ಣದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ತವುಗೆ ಅಧಿಕಾರವು೦ಟು, ಆದರೆ ದೇಶದೇಶಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ತಮಾ ಕಳಂಕವು ಅಪನೀತವಾಗದೆ ಸಾಯಿಯಾಗಿ నిల్లు ವುದು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯೆಯ ರಾಪವಾದ ಮಹಾಪಾಪದಲ್ಲಿ తేవే్ము םrtנ: ה8ס ಯಾದ ಯಶೋರಾಶಿಯು ಮಲಿನವಾಗಿ ಹೋಗುವುದು. ఆషాJ్చండు 3R ? లే చేు నియు,ు ಸುಮ್ಮನಾದನು. ಅದನ್ನು ষ্ট ও ষ্ট ততচণ্ড ৰ2 కింత్రాలీRలనాంగి ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲರೂ వెూతిల్లదే ! دكاميnaة تبيعيةم ಸಾದೀಕಖಾನನು ಎದುನಿಂತು–ಮಹಾರಾಜ | ತಾವು ಸೇನಾಪತಿಗಳು, ಸೇನಾಪತಿಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದು. ತಾವು ಶಾಸನಕರ್ತನ ಧರ್ಮ నే్ను వెు రేయులాPriదు. దేJRషి యూదావనిగే ದಂಡವಿಧಾನವನ್ನು 300க் ਾਹri੬੭. .ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ נ*הנספרס ಸುರೇಂದ್ರುನಾಥ-ಗಂಡನಿಲ್ಲದ ತಾಯಿಗJಾ ಅನಾಥೆಯಾದವಳ ಮಗಳಿಗಾ ತಮ್ಮನು చిటರೆ ಬೇರೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ, ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ੋ3ਹ੦ੋਪਹਾਂ ੬੭,