ಪುಟ:ವಂಗವಿಜೇತ.djvu/೧೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


TOh-EJ Eoropted ರಾದ ಸ್ವಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವೆ? ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆಯ సెవురినేుదేల్లి, :םdסנ ಮಹೇಶ್ವರನೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುವನು. ಅವನ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತಿದ್ದರೆ ನಾನೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಶವನ್ನು ಹೊ೦ದೆನು; ಪರ೦ತು, ಶಾ೦ತಿಯನ್ನು ಹೊ೦ದುವೆನು.' ಗೆಳತಿಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಡೆದ ಮಾತು ಕಧೆ ಪ್ರುಸಾವಗಳಿಂದ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಳೆಯಿತು, ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು ವೆಾದಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಾಡು ವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಳೋ ಪ್ರಿಯಸಖಿ ವಿಮಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ - دان" urdدة ಸಂಧ್ಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಳೆಯು ವಿಮಲೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು వల్లశ్మి యున్నేRDదళ). :הנi3ס30: ננ:סלסנJזםסס\ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯವರೆಗೆ دلتا تالا ನಗುತ, ಸರಳೆ| ನೀನೀಗ ರಾಜರಾಣಿ, ದರಿದ್ರ ಆಶ್ರಮವಾಸಿನಿಯ ثة بيته ಕವು ನಿನಗಿರುವುದೆ? ಎ೦ದಳು. ಸರಳೆ-ಅಕ್ಕ! ನಿನ್ನನ್ನೆ೦ದಿಗಾದರೂ ಮರೆಯಬಲ್ಲೆನೆ? ವಿಮ ಲೆ–ನಿನ್ನ ಶರೀರವೇ ಸ್ನೇಹಮಯವಾದುದು, 9ংটন ,০০ria ಮರೆಯಲಾರೆಯೆ೦ದು ಬಲ್ಲೆನು. ಆದರೂ ನನ್ನದೊ೦ದು ددثه يقة قة وجلايلة ನಿನ್ನಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೊಪ್ಪದಿರಬೇಡ. ಹೀಗೆ೦ದು ಹೇಳಿ ಎಮುಲೆಯು ತನ್ನ ಕಂಠದ ಮಾಲೆಯಿಂದೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ప్రాగేదు :dఛెయు ಬೆರಳಿಗದನ್ನು ತೊಡಿಸಿದಳು. ! סנ}זס נלס ספרחסנש נ3ם פ' !ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು, ಇದೇನು, ಅಕ್ಕ داد تحت نtلة ನಾನದನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆನು, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದೆರಡು ಒಡವೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೆ? ಅವೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಕ।ುವು '" ده Drivد پ . ವಿಮಲೆ–|ನಕು) :סנתש ש 1 ליסrtשהסט འ༦:༣ పాృకిJళే సంవతిLయుల్ల, ಅದನ್ನಿ ಟು ಕೊ ಳು ವು ದಕ್ಕೆ ನಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ, ನೀನದಕ್ಕೆ 5פ ספרס סט, ಆಜೀವನವೂ 9ংEBR২, ספנאלה ספדםsטס , ಜಗದೀಶ್ವರನು నిన్న నే్ను zله د ن ವಾಗಿಟ್ಟಿರುವನು. సంధ్యేయు భాంపియుల్లి వివులేయు) వేుల్లవేుల్లనే తేన్నే םhביפ ססנל נ . دین مدل تعادلهٔ کامل تح or۱ تتراش دادن چ 859-30. జింగళూరు శ్రీనా, మ్మేనూరు జి డో, జింగళూరు A.