ಪುಟ:ವರ್ಷವರ್ದಂತೀ ಶತಕಂ .djvu/೧೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಶ್ರೀಮದಾಜಾಧಿರಾಜ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಯರಾಜ ಸಾರಭೌಮ ವರ್ಷವರ್ಧಂತಿಶತಕಂ. (ವಾರ್ಧಿಕ ಪಟ್ಟ ದಿ.) ಶ್ರೀಕಮಲವಾಹಿನಿಯ ನೀಲಕುಂತಲಗಳು| ಕವಲಲೋಚನೆಯು ಕಚ್ಛವಾ೦೩ರವ೦ | ಶ್ರೀಕಮಲವದನೆಯು ಸುಕುಂದವರದನಗಳ ಮಹಾಸಂವ !! ಕೇಶವಪ್ರಿಯದು ಎರಶಂಖಸತ್ಯನವ• | ಶ್ರೀಕಾಮಿನೀಮರನರೇಖಾಕಚಂಗಳc | ಕರಮುಕುಂದರವಣಿದು ಕರವುನೆ.ವಗಧಿಕಮೊಗವ ತಾ೦ ಮಾಡಲಿಗೆ || ೧ ಸಾಗರಾತ್ಮಜೆದು ನಸುನಗೆಗಳ ಪಸರಿಸಿತೋ | ಭೋಗಿವಲ್ಲಭಭೋಗಕ೦ತಿಗಳ ವಾನಿಸಿತೋ | ರಾಗರಹಿತರ ಮನದ ವಾಸದಿಂ ಸಗುಣವಿಟ್ಟ ದಂಥಹಿಸ il. ವಾಗೀಶವರತಿಯು ಕಾಂತಿವಧುಚಂದ್ರಿಕ ಯು | ಸಾಗರಾಮೃತಸಾನಗೆಯು ಸಂತಸದಿಂದ | ವೇಗದಿಂ ಬೆಂಬಿಡದೆ ನಲಿವ ಮನ್ಮಾನಸತರವೇ ಧನವಿಗೆ R. ಇಂದುಕಲಾಧರಾನಂದದಾಯಕಿಗೆ ಮುದ | ದಿಂದಲಾಲರ:ದುಕುಂದ ಭೂ ಪರಂ ಪಾಲಿಸಲ: || ಬಂದು ಚಾವುಂಡಿಯಂಬಬ್ರಿಳ ನೆಲೆಗೈದು ಸುಂದರಾಂಗಿದೆ ಬೇಗದಿ || ಅಂದು ಬದುಕುಲತಿಲಕಟಾವರಾಜೇಂದ್ರುಗೆ | ಕುಂದದಂತಾಕುಲವು ಕುಂದೇಂದುದನೆ ವನ | ರಿಂದ ಸಂತಾನವುಂ ಸಕಲಸ?qi೯ತ ಚಾಮುಂಡಿಕಾದ ಸಂಗ || ೩ ಜಲನಿಧಿಗಳ ಚಳಜಲ) ರಾಜಸನತೆ | ಲಲಿತ ಲಂಗಳೆ ಕನಕt\೨ ವ'ವಂತೆ | ಒಳಿತಸರಸಿಗಳಗೆ ಮನಸಸರೋವರಂ ಪೊಳವತ ಎ.ಬನಿಯೊಳು ! | ಫಲಿತದವಂಗಳ 3,ಗಳಕೊಳಗಳ | ಸ೮ ವಿರಾಟಿಸ: ಕರ್ನಾಟಸನಾರ: | ಜಲಿ ಕೈ ಮತ್ತು ದೇಶrs'. ಸಕಲಂಸ' ಸಿ. ವುರ: |