ಪುಟ:ವರ್ಷವರ್ದಂತೀ ಶತಕಂ .djvu/೧೩

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.


________________

ಕಾವ್ಯಕಲಾನಿಧಿ ಆದೇಶದರಸುಗಳ ಸಂತತಿಗೆ ಶೇಖರಂ | ಶ್ರೀದೇವಕೀನರುಭಕ್ತಿರತ್ನಾಕರಂ | ಭೂದೇವಸವುರಟಕ ಸಕಲಸಂಸತ್ತರಂ ಶ್ರೀಕರಂ ಕೀರ್ತಿಕರನು ! ಆದರದಿ ನಿಜಕುಲದ ಜನಕ ಬೋಧಾತರಂ | ಯಾದವಾಯವೆಂಬ ಜಲಧಿಗೆ ಸುಧಾಕರಂ | ಶ್ರೀದಸದೃಶನು ಕೃಷ್ಣರಾಜನೃಪನೆಂಎರಸು ಸೊಗಸಿಂದ ರಜೆಸವನ: || ? ಆವಿಭುವಿನಪರಿಮಿತಸಂಭ್ರಮೋತ್ಕರ್ಷದಿಂ || ತೀವಿದೊಡ್ಡಂತಿಯುತ್ಸವದ ವರ್ಣನೆಯನತಿ | ಕೋವಿದಜನೋತ್ತಂಸ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಸದೃಷ್ಯವತನದಾತನು || ಶ್ರೀವಾಸನೆಂಬೊರ್ವ ಶಾಂಡಿಲ್ಯಗೋತ್ರಸಂ 1 ಭಾವಿತಬಾಹ್ಮಣಂ ಕರ್ಣಾಟಭಾಷೆ.೦ | ಗೈವನದ್ಯುತವಾದ ವಾರ್ಧಿಕಸುವಷ್ಟರೀವೃತ್ತದಿಂ ಹರಿಕೃಪೆಯೊಳು !! ದಿವ್ಯರತ್ನಾಕರಂ ಗುಂಜಿಯಂ ಗ್ರಹಿಸುವಂ | ಭವ್ಯಗಂಗಾಧರಂ ಕಲಶವಂಸೇವಕನು | ಮಯಪ್ರೀತಿಯಿಂ *ಕಾರವಂ ಮಾನಾದಿತ್ಯನ ಜೀವದಿ !! ನವಪೂಜೆಯೊಳೊಂದು ದೀಪತೋತನಪ್ಪ | ಸೇವವಿದ್ಯಾನಿಧಿಗಳುಂ ಬಾಲಕಲ್ಪಿತದ 1. ಕಾವ್ಯಮಂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂ ಗ್ರಹಿಪರೆಂಬಾಕೆಯಿಂ ಪೇಳ್ವೆ ನಾ ನಿರ್ಭಯದೊಳು || ೬ ಜಗದೊಡೆಯು ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಜಗದ ಜನವಅವಂತೆ | ವಿಗಡವಿಷವುಂ ತನ್ನ ಕಂಠದೊಳೆ ತೊಡವಿಟ್ಟ | ನಗಜೆಯ ಪ್ರಿಯನನ್ನ ತಕರನ ನಿಜರದೊಳಗೆ ಪೊತ್ತು ತಾ .೦೬ಯಿಸುವನು !! ಸುಗುಣ್ಣೆ ಕಪಕ್ಷರಾದಖಿಳಸಜ್ಜನರೆನ್ನ | ವಿಗುಣಕಾವದೊಳಿರ್ಪ ದೋಷಂಗಳಂ ತಿದ್ದಿ .. ಸುಗುಣಾಳರ್ದೊಹದನೆ ಪರ್ವತದಂತೆ ಗೈದವರ ಕರುಣದಿಂದ | ಕು ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನ ಅಯವಸಾಢನಿಂ | ಈ ರಚನೆಯು ಪುನೃಪಕಧಾಸಂಗದಿಂ 1 ದಬ ರದಿ ಸಜ ನರ ಮನಕೆ ಸಂತಪ್ಪಿಯಂ ತಂದಣರದೆಂಬುದು | ಸಬ ಜನರಿಂದ ದುಬಹುದು ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ | ನಿಲ್ಲ ರದಿ ಕೂಡಿದಾಕೂಪದಲಮಂ ರಸಿಕ | ರವಿ ಗತಿಶರುಷದಿಂ ಕುಡಿಯದಿರ್ಸರೆ ಪೇ? ಕಬ್ಬಿಗರ ತಿಲಕರಿಂದ ! F ನಿ