ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೨೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE. 103 The roots wou fall, and gepu rise, are irregular, in their infections in the past tense and the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle ; as 200 m he fell, cau he will full, wij having fallen, um that fell. Theʼroots truqu kill, and musu pass, are irregular in their infections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund, and in the past participle ; as రొంద్దను he killed, తొందాను he urill kill, శొందు haring kill: ed, flog that killed. The roots go pay, so bear, wbring forth children, a w Wawake లూసరు and as సరు tire, evil-plough, and every, are irregular in their inflections in the past tense, in the second form of the future, in the past gerund; and in the past participle ; as a who he paid, što mu he will pay, 873 having paid, öö, that paid. The roots Mismu sneeze, ewon stretch, nogim perform a vow, Fur to sit, oös cu void, noas ou lose, avocu spin, itocu borrow, 39 cu and 27500 swing, and Cy; o resemble, are irregular in their inflections in the past tense and second form of the future, in the past gerund, and in the past participle ; as Luzo. 20 he sneezed, kus 70 m he will sneeze, dis du having sneezed, iso that sneczed: The" roots aqə thrive, foto, op and 23 M G sprout, au fou creep (as a plant,) Fa cu separate into two branches, wou become strong, Frau bring forth young (as an animal), and wazo. perspire, are irregular in their inflections in the past tense, in the second form of thic future, in the past gerund and in the past participle; as 20 y he throve, auqy az w he will thrive, au go of having thriven, as that thrade. Digitized by Google