ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೫೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CHAPTER SIXTH. OF WORDS BORROWED FROM THE SANSCRIT. The Sanscrit words which are to be met with in the Carnataca language, are of two sorts, as already mentioned in the chapter upon nouns; viz. o javas and way. The first are words which are either pure, or of which the final vowel or consonant only has undergone a change; and the last, words that have been more or less corrupted. OP TUTSAM A WORDS. Rule 1st. Sanscrit crude nouns terminatiog in e), ng, or ev, are introduced into the Carnáțaca language without any change ; as that, don Rama, guant, ಪವನನthe world, ಕುರಿ, ಓಶಿಯ master, ಮಶಿವಶಿವ sense, ವಾರಿ, ವಾರಿಯ water, గురు, గురువు a priest, రేసు, కసువు the body, మధు, మధువు honey. EXCEPTIONS. The Sanscrit crude nouns of a kind of holy grass, s holy rice, vono a grinding stone, 107 a plank, Tit a crow, swot an owl, á Loiro the act of beating, 9300 t the act of cutting, owad mo the act of inquiring, Foot a crop, eat a ringlet, erso the act of guessing, on a question, erwäbiro an example, fue sono a corner, destruction, egen desire, ata , a pot, have their final vowel changed into a; as fave ear, gardaw &c. The nouns ovó shape, and was a friend, become respectively wrong or osowa, and Nwow or Maratav. . Digitized by Google