ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೭೭

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

GARNATACA LANGUAGE 159 distance between seringapatam and madras is thirty gadadas ; ujausiamo సురమ్మను Lacshmana is the younger brother of Rama; లూముదుళనునిన *ನಾವೇಕ what relation 18 that old man to you? ನಿನನಿತಿನಮಿ ತ ను he is my friend ; అవనుశ్యా టి? దను; he went to the fort; నాను సన్నమనిశి బందైను I came to my honse; అవనిగినానుబళ్ళవను I am younger than he; esto - Brawo no you are the wisest of them all ; ఫిబ్ పలః స్టళావవు capriciousness is raaiaral to an ape; యూనిశిసిం ఈ వుప్పిరి the tion is the enemy of the elephant; అర సినిగినాయిమం దిమళ్ళ .the king has four sons ; facevole alla moda guro agevodotos to gain renown, good qualities are necessary; nokcsontoautor our BOJ FISHBU he gave thirty pagodas for one hundred and five rupees; Ës róx&3 r avo ona moglibot quo powosso 8 bangalore is situated to the eastward of seringapatam ; Jawady w a I will come to-morrow; avoa Rayquate this day four years. The ablative case is equal in signification to the English word from. It is also used sometimes ia pointing out the degrees of comparison; and as a cause. In the modern dialect, however, the instrumental case is generally used in place of the ablative. EXAMPLES atrapavor or DGB BOD Borane ose the fruit fell from the tree; erso 3 Zavod or ero.905 woo wo he cane from the country;: AS Davos oro od way weibo ataw Balalkadra is - elder than Crishna ; wta Pavour 8af god odraw.smuķe pros A . cecds from fire. The genitive case is used to denote relation or connexion ; as ersona cu Digitized by Google