ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೧೯೯

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

181 CARNÁTACA LANGUAGE 2 saavo dormen...........................ye will not do. qua tawodood...................they (m. and f.) will not do. levaavo dormos............................they (n.) will not do.. . When the irregular verb au suffer, is added to neuter nouns denoting bodily suffering or mental affection, & compound verb is formed of a neuter signification ; as wయ పేడు fear ; లూపేడు love ; విబారపడు be sor: rowful. The verb Freu, implying the act of buying or taking, when added to a past gerund, restricts ibe action denoted by the gerund exclusively to the agent ; ai wood36f dogo w o ocavo a flot w he has made an agree. ment (for himself ) about that house; evotot na nasa 6700 he read the paper (for his own benefit ). .. The verbs motu and www, when added to a gerund, give a meaning die rectly contrary to the above, and denote that the agent has no benefit in the action; as e njozow. Sword he wrote a paper ( for some other person) ; అవనిగిరువ స్నుట్టుబడు give laim the money. The verbs wow and rzo, when added to present gerunds, denote the action expressed by the gerund to be habitual, and of continuance; as esu రామాడురా బందసు he continued to do kindness ; అవసుపు గy nogaswa awe nu he was in the habit of reading books. When the pronouns esmu, savew, and their plurals, are added to the participle evo, signifying being, and also when the affix a and the personal afiixes, with the exception of es w and ea, are added to the same, and used after an inboitive terminating in ou, it denotes an obligation without any reference to time, as in the following examples. Digitized by Digitized by Google