ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೦೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

AGRAMMAR OF THI: SINGULAR. ..I am to pay. ........thou art to pay. ...............................leistopy. .....................she is to pay. | నానశాకలుళ్ళ వసుం జాడలుగా పను... . నీను తా కలుళ్ళ పను. తలు.... " (అవను 3 అవసు అదుశాలలు ................ to pray. . నాగకాడలు వారు శాడలు ....... ure are to pry. ఆ నీవుకొడలు, వరుు కొడలు ...... ye arr to pay . (అవరుకాడలు ........ ........ They (m. and J.) are to pay. 3. అత త ల .................. y ( n. are to pay. ..........................it is topme. PLURAL: ......they (m. and f.dare to pay. The neuter defective verbs eru o&o ander , signifying there is, or there are, denote the existence of a thing, and have neither the personal affixes nor those of time, but are used for all the tenses without any reference to time, sex, or number; as ww Wajoo, malo by there was a bramin; eo in woes there are kings; స్త్రి యగుంటు there are females ; యూనిగరుంటు or any dు there are elephants; లూచిక దల్లి చలువడుదుగయుపు there are good horses in that country. . Their negative me. when added to a noun denotes the nonexistence of a thing; and when it follows an infinitive terminating in w, it denotes the negation of the action implied by the infinitive. It is also used as a negative answer to a question; thus ఈ పిట్టిగియల్లిరంగా విల్ల there is no wowry in this chest ; అవసల్లియిల్ల he is not there; నీవ్యా దుల్ల ye did not read ; అవసుఃళలు, he did not hear; లూవూరి సగ్గాయనిగ కుంటి, Digitized by Google