ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೦೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

CARNATACA LANGUAGE: 183 are there elephants in that country ? ఇల్లు no. ఈ శిలన నీవు మాదిద్దుంటి, did you do this business? .?no. This word defines neither time, gender, person, nor number. The defective verb to a w, signifies it is, or yes. This verb is used as an answer to a question, and denotes the affirmation of the action and of the genus; thus నిన్నవ సున్యాదిదy did he see thee? రువుడు yes; లూపు శవవస ag is that his book ? రవుడు yes; ఇదు బెన్న is this gold? రంవుడు yes ; szwro; is this stone? 800 to yes. It's negative em, signifying no, is used to deny the genus, but not the existence of the object; as em boas is it a mountain? eng no; ewosta it is a cloud; Wagasis that a diamond? eseg no; w Tom For it is a piece of glass. The defective verb notu, signifies enough, or it suffices, but is not determinate in respect to tense, person, gender, or number ; thus a aproarenaru this money is enough for the ; ಅವನಸಂಗಮದ್ದಾನಲಿಕೆಗೆ Une these forces are sufficient to give him battle. When two or more noninatives are used in a sentence, the verb must be of the plural number, egreeing in person and gender with the noun last placed ; as Do. Ložmonto combaterade av W'Ráma, Lacshmana, and Hanumanta, conguered; d'humou o di awoorzatvo vody the kings, queen, and the elephant, are come ; do Batoboarvofronix Fremua agran as the father, mother, and the children, lived happily ; ya poa onarewa obatui surance Bas. Cumsa and his elephant were killed by Crishna. If the nominative, however, be a collective noun, the verb may be either of the singular or plural number ; as cu Lubwozu or su wbwody the horses came. When two or more nominatives of different genders, are used together in a Digitized by Google