ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೧೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

196 A GRAMMAR OF THE CARNATACA LANGUAGE. .....affirmation.......... Betono mar povo v3s duine must

    • I do this business.

LE TIL NEM This particle sometimes signifies and, and serves to connect words and sentences; at others it ignife also, even; thus శృష్ణనూశ్యషనూ లక్ష ణనూబందరు Crishna, Shesha, and Lacshmana, have come ; evotovo Ex tawo now and then; 2 , awodowolnugbuo Chabangsaan Kuby learning and prudence he became a great man; అవనున్కాడుత్తలూగుత్తులు ఇద్దను he was looking and telling ; N jhorbharu saving he was also writing with me; gaiswarangay, there is not even a single persona there. When the words mind or you are added to the conjunctive particles, and joined to two different words, they signify neither and nor; as e bavo ఇల్లఅవనూణల్ల neither you nor he were there; ఆూరీజ విశిరండియణ ల్లకాయూకొల్ల that infant has neither father nor mother ; ఇదుటిగా? ause w ngadeg ! this is neither brass nor gold. Digitized by Google