ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೪

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

GRAMMAR OF THE Is a strong sh prononaced by folding back the tongue, and touching with it the palate. Has the same sound as the English s in the words sand, sale, salt, sound, &c.; but is never pronounced like z, as this letter frequently is in Englislı. Is the same as b, in horse, husband, &c. Is a liquid l; and must be pronounced by folding back the tongue and touching with it the roof of the mouth. It may be distinguished in Roman characters from by a dot being placed onder it. and a These two letters are only of use in certain Sunscrit words. The sound of the first is hca, and that of the second hpa. OF VARIATIONS 1X TIE FORM OP TOE LETTERS. The Carnataca vowels and consonants are written as already shown when e word commences with a vowel, or when a consonant is the first of two in a syllable; but all the vowels, with the exception of e, have another form when added to a consonant in order to form a syllable ; and when the syllable consists of more than one consonant, the second is written under the first, in the manner and form that shall now be exhibited. శ ca ca & ci & cito cure car crii fr crix eli , cc is ce = cai a co có 80 cau 8 cam #8 caha 5 cea 5 ccha 5 ccha cchha peta y etha, eņa cta ctha őą cna 33 cpa ty cpha az ema og cya cra or rca clar cvacsha mi csha j coa Digitized by Google