ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೨೫

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

· CARNÁTACA LANGUAGE: 5 cha đo chí 89 chi 39 chí 35 chu y chú 2) carũ ” chú chlü ở che ổ chó 8 chai 35°a cho đa chó a a chau ao cham 293 <,haha ea cuma bj chye uchra chva g c.hsha 2 chsha 23 chisa. Nga sa ga A gi Á gí X gu Nu gú 5 gri 5 grũ , glũ Ỷ ge * gé ngai 47 go abogó zo gau To gam Xi gahagga sgha gja ejha gdagdha mã gnagdagdha ta gna gba Agbha *2 gma j gya gra Aglamagva. ఫgha iూ gid ap ghi as gii i ghu goghi shrii భy garii ; ghlii i gue is gle ఖృ ghai i gho is glo to ghau o gham 588 ghaha ya ghna ves ghya ghra e shva. gna 7 gia c goi d's gni w gnu zivo gnú my gnrü x 50 gorú gnlü & gne is gné tij gnai e gno rio gnó az gnau 20 guam *8 gnaba gnca s gneha nagnga e gngha en gogna e gncha gnch, ha ez gnja snjha gonga snta y gnţha goda gnghai gnņa Egnta i gotha . gnda i gndha za gana zy gopa 2 gopha gnba en gubha za gnma gnya gnra s gula augnva s gosha en snsha ed gnsa snha gncsha. cha đố0 chá 3 chi 3s chí du chu va chú tô chơi " chú schlü sở che ô che ở chai 32 cho 27 chó 30 chau 3G cham 11 bo Digitized by Google