ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೬೦

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

A GRAMMAR OF THE EXAMPLES SINGULAR NUXBEL. 'Apcient for Modera for, A. . A N. అప్పను...................అ ప్ప................. a father. - (అప్పన ......... క నుక అప్ప.................... father: I. అప్ప నింద..............అ ప్పని ..............y a father. అప్ప?................ అప్పం . ...............o a father: Ab. అప్పనది సియింద ....అప్పనక్రం . .........from a father, G. అప్ప ....................అప్ప ....................f a father. L. అప్ప స............... ప్ప నాం ...........in a father: (అ ప్ప ....................అ ప్ప .................. } అప్పా.......................అ ప్పా ............... అప్ప ................ అప్ప.................. అప్ప .................... ప్ప ................ father! PLORAL NUMBER: . N. అప్పంది..............అ ప్పంది................ aithere. అప్ప ంది............ అప్పంది.............. father. 1. అప్పందిరింది............అ ప్పంది...........y fathere. D. అప్పందిరి?............ అప్పందిరి?........... to fathers, Ab. అప్పందిర చేసియింద అప్పఁదిరగడం ...from fathers. G. అప్పింది................. అప్పంది...............of falhere. L. అప్పందిరల్లి .......... అప్పండిరాజ్యం .........in fathers, Digitized by Google