ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೬೧

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

fathers! CARNATACA LANGUAGE. (అప్పందిరి.............అ ప్పందిరి............ | అప్పందిరి రా............ అప్పం దిరి రా....... అప్పింది............... అప్పం ది.............. అప్పంది .............."అప్పింది........... SINGULAB NUMBER, N. అమ్మను.................. అమ్మం .................... mother. అమ్మ ............. 4. (అయినను......... అమ్మ.............. molter. 1. అమ్మ నింది.............అమ్మ ని .............. by a mother అమ్మ ని ....... " అమ్మ ..... Ab. అమ్మన బసియింది... అమ్మ నగ్యణం...........from a mother. G. అమ్మ .....................అమ్మ ..................... a mother. L అమ్మ నలు............. అమ్మ నాలు.............. in a mother; (అమ..................... అమ్మ.................. , అచ్మూ ...................అమ్మా ... "? అమ్మ................... అమ్మ ని. .............. .........to a mother. . mother! (అమ్మ ............... అమ్మని PLURAL NUMBEL. LI ......mothers. N అమందిరు................అమ్మంది....................mothers. అమ్మంది............... A (అమ్మందిర న్ను.... I. అమ్మందిరింది............ అమ్మందిరి .............ly nothers. D. అమ్మందిరి.............అమ్మ ంది?........... 10 mothers; Digitized by Google