ಪುಟ:1820 A Grammar Of The Carnataca Language.djvu/೬೨

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು
ಈ ಪುಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

A GRAMMAR OF THE Ab, ಅಮ್ಮಂದಿರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಮ್ಮಂದಿ೦....From mother, G, ಅಮ್ಮಂದಿರ............ಅಮ್ಮಂದಿರ.........ಛ mothers ಓ ಅಮ್ಮಂದಿರಲ್ಲಿ........ಅಮ್ಮ೦ದಿರಾ..........in anothers! _{ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ..........ಅಮ್ಮಂದಿರಿ........ - ಅಮ್ಮ೦ದಿರಿ ಕಾ........ಅಮ್ಮಂದಿರಿರಾ......! ಆಸ್ಕಂದಿಕೆ.............ಅಮ್ಮಂದಿರೆ........ {ಅಮ್ಮಂದಿರೇ ...........ಅಮ್ಮ೦ದಿಕೆ ........) mothers!

  1. NGULAR NUMBER.

N. ಅಜ್ಜಿಯು ..................ಅಜ್ಜಿ.......................d grandmother, 4. ಅಜ್ಜಿಯ....... .......•d grand: (ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು.............ಅಜ್ಜಿಯಂ .. ಕ್ಷು ಸ 100 ಟ 1 0 0 ಅಜ್ಜಿಯಿಂದ.............ಅಜ್ಜಿಯಿರಿ....... ........-by a grandmother, ಅಜ್ಜಿಗೆ .....................ಅಜ್ಜಿಗೆ......................•to d grandmother, ಅಜ್ಜಿಯ ಸೆಂದೆ.....ಅಬ್ಬಿಯಂ ..........From grandanother, G. ಅಜ್ಜಿಯ..................ಅಜ್ಜಿಯ....................•of a grandmother, ..........~ಅಜ್ಜಿದೊಳೆ............-in grandmother, (ಅಜ್ಜಿ.....................ಅಜ್ಜಿ...................? jಅಜ್ಜಿ... .........ಅಜ್ಜಿ ....... |ಅಜ್ಜಿಯೆ................ ಅಜ್ಜಿಯೆ............... (ಅಜ್ಜಿಯೇ ..............ಅಜ್ಜಿಯೇ................... ಅಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. - 10 0 grandmother! PLURAL NUMBER. N. ಅಜ್ಜಿಯಂದಿಹ........ಅಜ್ಜಿಯಂದಿಕೆ...........grandmothers, . (ಅಳಿಯಂದಿಕ........ .. .......... ' (ಅಜ್ಜಿಯಂದಿರ “.....

grandmothers. Digitized by Google