Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ಮೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು,

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ಮೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಯಲು
ಅಮೂರ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಬಯಲು
ಸಗುಣವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು
ನಿರ್ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಬಯಲು
ಅಖಂಡೇಶ್ವರನೆಂಬ ಮಹಾಬಯಲೊಳಗೆ ನಾನೆತ್ತ ಹೋದೆನೆಂದರಿಯೆ.