ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗಿ ಅಂಗವಿರಹಿತನಾಗಿ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಆಗಾಗಿ
ಅಂಗವಿರಹಿತನಾಗಿ
ಫಲವೇನಯ್ಯಾ
?
ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ
ಸನ್ನಹಿತನಾಗಿ
ದಾಸೋಹವ
ಮಾಡಿ
ಫಲವೇನಯ್ಯಾ
?
`ನೀ'
`ನಾ'
ಎಂಬ
ಭಾವ
ಉಳ್ಳನ್ನಕ್ಕರ
ಜಂಗಮದಲ್ಲಿ
ಸಮಯಾಚಾರಿಯಾಗಿಪ್ಪನ್ನಕ್ಕರ
ಮಾಡುವ
ಭಕ್ತಿಗೆ
ಭಿನ್ನವದೆ.
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಗನಬಸವಣ್ಣಂಗೆ
ಆಚರಣೆ
ತಿಳಿಯದು
ನೋಡಾ
ಚೆನ್ನಬಸವಣ್ಣಾ.