ಲಿಂಗದೇಹಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾಗದನ್ನಕ್ಕ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗದೇಹಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗೈಕ್ಯನಾಗದನ್ನಕ್ಕ ಲಿಂಗದೇಹಿ ಎಂತಹನೋ ಅಯ್ಯಾ ? ಲಿಂಗದೇಹಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಲಿಂಗಾಂಗರ ಕೂಡ ಗೋಷಿ* ಲಿಂಗಾಂಗರ ಕೂಡ ಸಂಗತಿ ಲಿಂಗಾಂಗರ ಕೂಡ ಸನ್ನಿಧಿ ಲಿಂಗಾಂಗರ ಕೂಡ ನಡೆ ನುಡಿ. ಲಿಂಗಾಂಗಿಗಳಲ್ಲದ ಲಿಂಗಹೀನರ ಕೂಡ ಸಂಗವ ಬೆರಸಿ ನಡೆದರೆ ಆತಂಗೆ ಗುರುವಿಲ್ಲ ಲಿಂಗವಿಲ್ಲ ಜಂಗಮವಿಲ್ಲ ಪಾದತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದವಿಲ್ಲ ಕಾಣಾ
ಮಹಾದಾನಿ ಕೂಡಲಚೆನ್ನಸಂಗಮದೇವಾ