ಲಿಂಗಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವಂಗೆ ಪ್ರಸಾದಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವಂಗೆ ಭವಬಂಧನವಿಲ್ಲ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವಂಗೆ
ಭವಬಂಧನವಿಲ್ಲ
;
ಜಂಗಮಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವಂಗೆ
ಸಂಸಾರದ
ತೊಡಕಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸಾದಪ್ರೇಮವುಳ್ಳವಂಗೆ
ಇಹಪರದ
ಎಡೆಯಾಟವಿಲ್ಲ.
ತಾನಿಲ್ಲದೆ
ಮಾಡುವ
ಭಕ್ತಂಗೆ
ಆವಾವ
ಫಲಪದದ
ಹಂಗಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.