ಲಿಂಗವನರಿಯದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಅಂಗವಿಕಾರಿಗೇತಕೋ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗವನರಿಯದ
ಅಂಗವಿಕಾರಿಗೇತಕೋ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ
?
ಜಂಗಮವನರಿಯದ
ಭಂಗಗೇಡಿಗೇತಕೋ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ
?
ಜ್ಞಾನವನರಿಯದ
ಅಜ್ಞಾನಿಗೇತಕೋ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ
?
ನೀತಿಯನರಿಯದ
ಆತ್ಮಸುಖಿಗೇತಕೋ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ
?
ಆಚಾರವನರಿಯದ
ಅನಾಚಾರಿಗೇತಕೋ
ಶಿವಪ್ರಸಾದ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ?