ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ ಎಂಬರು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ
ಲಿಂಗಾರ್ಪಿತ
ಎಂಬರು
ನಾವು
ಇದನರಿಯೆವಯ್ಯಾ.
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಹಸಿವೆಂಬುದುಂಟೆ
?
ಶಿವಾ
ಶಿವಾ
ತಮ್ಮ
ತಮ್ಮ
ಹಸಿವ
ಲಿಂಗದ
ಮೇಲಿಟ್ಟು
ಉಣ್ಣದ
ಲಿಂಗಕ್ಕಾಗಿ
ಅರ್ಪಿತವ
ಮೆರೆವರು.
ನಮ್ಮ
ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗಕ್ಕೆ
ಒಡಲೆಂಬುದುಳ್ಳಡೆ
ಉದರಾಗ್ನಿಯುಂಟು.