ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್:ಸಮುದಾಯ ಪುಟ/ಸಹಾಯ ಪುಟಗಳು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಮುನ್ನುಡಿವಿಕಿಪೀಡಿಯನ್ನರಿಗಾಗಿಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ

Crystal Clear app personal.png ಹೊಸಬರ ಕೈಪಿಡಿ:[ಓದುವುದು] NavigationReliability [ಸಂಪಾದಿಸುವುದು] ಪಠ್ಯ ಸೇರಿಸುವುದುಮೂಲಗಳುಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಪರಿವಿಡಿ ಪುಟಗಳುಪರಿಶೀಲಿಸುವುದುಟೈಪೋಗ್ರಫಿಪ್ರಕಟಿಸುವುದುTransclusionFinishing touches [ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು] ನಿರ್ವಹಣೆಅಳಿಸುವಿಕೆ

Maket icon.svg Portals:Portal classificationPortal review

Anaglyph.svg Reading:SearchingReading offlineBooks

UniversalEditButton2.svg Editing:Introduction to editing WikisourceAdding textsAdding imagesAuthor pagesCategorizationFront matterInterlanguage linksLayoutNamespacesPatrollingProofreadRedirectsSubpages

Evolution-tasks.svg Specific issues:DisambiguationFootnotes and endnotesFractions and functionsLabeled section transclusionLogging inMatch and splitPage breaksSidenotesTable

Gnome-dev-scanner.svg Scans:Digitising texts and images for WikisourceDjVu files

Red copyright.svg Copyright:Copyright tagsPublic domainCopyright renewalsLicensing compatibilityOfficial texts

Gnome-applications-multimedia.svg Particular works:FilmPoetrySheet music

Play icon status.png Multimedia:Audio

Template icon.svg Templates:Font size templatesMaintenance tagsSister‑project templates

Crystal Clear app kservices.png Gadgets:Gadget‑BookMakerGadget‑HotCatHeader preloading script gadgetURL2Commons

Crystal Clear app browser.png External sites:Internet ArchiveLibriVoxWikilivres