Library-logo-blue-outline.png
View-refresh.svg
Transclusion_Status_Detection_Tool

ವಿರಕ್ತನೆನಿಸುವಂಗಾವುದು ನಿರ್ಬಯಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಚಿಹ್ನೆವೆಂದೊಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to searchPages   (key to Page Status)   


ವಿರಕ್ತನೆನಿಸುವಂಗಾವುದು
ಚಿಹ್ನೆವೆಂದೊಡೆ
:
ವಿಷಯವಿಕಾರವ
ಸುಟ್ಟಿರಬೇಕು.
ಬಯಕೆ
ನಿರ್ಬಯಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಸ್ತ್ವರಜತಮವೆಂಬ
ತ್ರೈಗುಣಂಗಳನಿಟ್ಟೊರಸಿರಬೇಕು.
ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ
:
``ವಿಕಾರಂ
ವಿಷಯಾತ್‍ದೂರಂ
ರಕಾರಂ
ರಾಗವರ್ಜಿತಂ