ವಿರಕ್ತನೆನಿಸುವಂಗಾವುದು ನಿರ್ಬಯಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಚಿಹ್ನೆವೆಂದೊಡೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವಿರಕ್ತನೆನಿಸುವಂಗಾವುದು
ಚಿಹ್ನೆವೆಂದೊಡೆ
:
ವಿಷಯವಿಕಾರವ
ಸುಟ್ಟಿರಬೇಕು.
ಬಯಕೆ
ನಿರ್ಬಯಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಸ್ತ್ವರಜತಮವೆಂಬ
ತ್ರೈಗುಣಂಗಳನಿಟ್ಟೊರಸಿರಬೇಕು.
ಅದೆಂತೆಂದೊಡೆ
:
``ವಿಕಾರಂ
ವಿಷಯಾತ್‍ದೂರಂ
ರಕಾರಂ
ರಾಗವರ್ಜಿತಂ