ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮಂಗಳುದಯವಾಗದಂದು, ದ್ವೆ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಾಗಮಂಗಳುದಯವಾಗದಂದು
ದ್ವೆ ೈತಾದ್ವೆ ೈತವಿಲ್ಲದಂದು ಶ್ವೇತ
ಪೀತ
ಹರಿತ
ಮಾಂಜಿಷ*
ಕಪೋತ
ಮಾಣಿಕ್ಯವರ್ಣಮೆಂಬ ಈ ಷಡುವರ್ಣಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ತವರ್ಣಂಗಳಿಲ್ಲದಂದು
ನೀನು
ವಾಚಾತೀತ ಮನಾತೀತ ವರ್ಣಾತೀತ ಭಾವಾತೀತ ಜ್ಞಾನಾತೀತನಾಗಿ
ನೀನು ನಿಃಕಲನಯ್ಯಾ
ಮಹಾಲಿಂಗಗುರು ಶಿವಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಪ್ರಭುವೇ.