ಶಿವಶಿವಾ ಹರಹರಾ ಎಂದು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಶಿವಶಿವಾ
ಎಂದು
ಶಿವನ
ಕೊಂಡಾಡಿ
ಭವಪಾಶವ
ಹರಿದೆನಯ್ಯ.
ಹರಹರಾ
ಎಂದು
ಹರನ
ಕೊಂಡಾಡಿ
ಹರಗಣತಿಂತಿಣಿಯೊಳಗೆ
ನಿಂದೆನಯ್ಯ.
ಇದು
ಕಾರಣ
ಹರಾಯ
ಶಿವಾಯ
ಶ್ರೀ
ಮಹಾದೇವಾಯ
ಓಂ
ನಮಃಶಿವಾಯ
ಎಂದೆನುತಿರ್ದೆನಯ್ಯ
ಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.