ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:בײַ מיר ביסטו שיין

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಇದು ಸದಸ್ಯ:בײַ מיר ביסטו שיין ಲೇಖನದ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಚರ್ಚಾ ಪುಟವಾಗಿದೆ.

  • ಶಾಂತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ.
  • ಇತರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಿ.
  • ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.
The phonetic transcription of « בײַ מיר ביסטו שיין » is /bɑj mɪʁ bɪstu ʃɛyn/ (bay mir bistu sheyn).
 

#REDIRECTtestwiki:user talk:בײַ מיר ביסטו שיין
This page is a soft redirect.
Redirectltr.png
user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"
Redirectltr.png
testwiki:user talk:לערי ריינהארט aka "Gangleri"


SITENAME: ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‎ · language: kn: ಕನ್ನಡ‎ ·  Kannada‎ · Kannada‎ · canarés‎ · kannada‎ · kannada‎ · каннада‎ · 卡纳达语‎ · الكانادا‎ · קנאדה‎ · कन्नड़‎ · kanara‎ · #footer
local curent version: 1.36.0-wmf.10 (b1d0c6f) · versions at b: · c: · d: · m: · mw: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · m:special:sitematrix#kn
mediawiki:Sidebar‎ ಕನ್ನಡ‎ ·  Kannada‎ · Kannada‎ · canarés‎ · kannada‎ · kannada‎ · каннада‎ · 卡纳达语‎ · الكانادا‎ · קנאדה‎ · कन्नड़‎ · kanara‎
your‎ local preferences‎ ·Einstellungen‎ ·Preferencias‎ ·Préférences‎ ·Preferenze‎ ·Настройки‎ ·设置‎ ·تفضيلات‎ ·העדפות‎ ·मेरी वरीयताएँ‎ ·Preferoj
ಸದಸ್ಯ‎ בײַ מיר ביסטו שיין · rights · all subpages T · ‎/common.css · /common.js · /previous user page · archives archived talks · b: · c: · d: · m: · mw: · q: · s: · t: · v: · voy: · w: · wikt: · w:en: · :en:
 local WLH‎ · local RC‎ · local logs‎ · local watchlist‎ · local ontributions‎ · local mediawiki:Common.css · local mediawiki:Common.js · local mediawiki:Gadgets-definition · local notifications
m:…/global.css · m:…/global.js · global account information · global user contributions
PAGEID: 9286 · links here · purge ↺ · section=0 · REVISIONID: 18452 · permanent link · (layout: 2015-09-05…i LTR short)‎
testing and validation links: BiDi issues · gadget issues · related languages / dialects: w:foo: · w:bar:

Welcome‎ בײַ מיר ביסטו שיין‎ to ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್‎!‎[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

בײַ מיר ביסטו שיין (ಚರ್ಚೆ) ೨೧:೫೯, ೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೫ (UTC)