ಸುಳಿದು ಸುತ್ತುವ ವಾಯುವಿಕಾರದ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to searchTransclusion_Status_Detection_Tool Library-logo-blue-outline.png View-refresh.svg

ಪುಟಗಳು   (ಪುಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗೆ ಕೀಲಿ)


ಸುಳಿದು ಸುತ್ತುವ ವಾಯುವಿಕಾರದ ಸಂಸಾರದ ಸುಳುಹು
ಕಾಯವಿಕಾರದ ಕತ್ತಲೆ
ಮನೋವಿಕಾರದ ಮಾಯೆ
ಕಾಮವಿಕಾರದ ಕಾಳರಕ್ಕಸಿ
ಇಂದ್ರಿಯವಿಕಾರವೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಶುನಿಗಳು
ಭಾವವಿಕಾರವೆಂಬ ಭ್ರಮೆ_ ಮೊದಲಾದ ಷಡ್ವಿಕಾರಂಗಳಿಗಾಸ್ಪದವಾದ ವಾಯುವಿಕಾರದ ವ್ಯವಹರಣೆಯುಳ್ಳನ್ನಕ್ಕ
ಅರಿಯೆನರಿಯೆ ನೆರೆ ಶಿವಪದವ. ಗುಹೇಶ್ವರಲಿಂಗದ ನಿಜವನರಿದ ಬಳಿಕ
ಅರಿಯೆನರಿಯೆ ಲೋಕದ ಬಳಕೆಯ.