ಅಮೃತಧಾರೆ - ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಿತ್ರ: ಅಮೃತಧಾರೆ

ಸಾಹಿತ್ಯ: ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್
ಸಂಗೀತ: ಮನೋಮೂರ್ತಿ
ಗಾಯನ: ರಾಜು ಅನಂತಸ್ವಾಮಿ, ನಂದಿತ


ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು
ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು |ಕೋರಸ್|

ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು |ಕೋರಸ್|

ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪಾಡು!

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ತುಂಡು ಭೂಮಿಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ರೇಟು ರೇಟು!
ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು

ತುಂಡು ಭೂಮಿಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ರೇಟು

ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೊಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟು

ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ್ರು ಇಲ್ಲ ಥರ್ಟಿ-ಫಾರ್ಟಿ ಸೈಟೂ
ತೂರಿಬಂತು ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಗುಂಡಿನೇಟು!

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು
ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು |ಕೋರಸ್|
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ಸಾಲ ಸೋಲಾ ಮಾಡಿ ಸೈಟು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಕಂತು ಗಿಂತು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ |೨|

ನಕಲಿ ಕಾಗ್ದಾ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ

ನೆತ್ತಿಮೇಲೆ ಸೂರಿಗಾಗಿ ಹುಡ್ಕುತ್ತಾರೆ

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು
ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು |ಕೋರಸ್|
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ಮಿಡ್ಲು-ಕ್ಲ್ಯಾಸು ಮನೆ ಕಟ್ಟೊದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ!
ಕಬ್ಣ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿ ನಷ್ಟ

ಮಿಡ್ಲು-ಕ್ಲ್ಯಾಸು ಮನೆ ಕಟ್ಟೊದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ
ಕಬ್ಣ ಸೀಮೆಂಟ್ ಕಳ್ಳ ಲೆಕ್ಕ ಬರಿ ನಷ್ಟ

ಜಲ್ಲಿ ಮರಳು ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ಚು ತರ್ಲೇಬೇಕು
ಕಿಟ್ಕಿ ಬಾಗ್ಲು ನಿಲ್ಸೋಹೊತ್ಗೆ ಸಾಕೋ ಸಾಕು!

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು
ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು |ಕೋರಸ್|
ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು |ಕೋರಸ್|

ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಒಂದುಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮನೆಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಪಾಡು!

ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು
ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡೂ!


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ