ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

<ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ

ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಮುಂಜಾನೆದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲಾ
ಆಕಳನೆಲ್ಲಾ ಹುಡುಕುತ ಬಂದು
ಅಸ್ತಮಾನವಾಯಿತು
ಆಕಳು ಕರೆಯುವ ಹೊತ್ತಾಯಿತು,
ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ ನಮ್ಮ್ ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ ||೧||

ಹಳ್ಳ ದಂಡೆಲಿ ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು,
ಕಳ್ಳಿ ಮರದಡಿ ನಿಂತಿತ್ತು
ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲನುಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು
ಮನೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುತಿತ್ತು,
ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ ನಮ್ಮ್ ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ||೨||

ಹಳ್ಳ ದಂಡೆಲಿ ಮೇಯುದು ಕಾಣೆ
ಕಳ್ಳಿ ಮರದಡಿ ನಿಂತಿದು ಕಾಣೆ
ಕರುವಿಗೆ ಹಾಲನುಣಿಸುದು ಕಾಣೆ
ಮನೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿದುದು ಕಾಣೆ |
ಆಕಳು ಕಾಣೆ ನಾ ನಿಮ್ಮ್ ಆಕಳು ಕಾಣೆನಾ, ||೩ ||

ಸಣ್ಣ ರೋಮದ ಆಕಳು ಕೃಷ್ಣ
ಸರದ ಮುತ್ತಿನ ಮಲುಕು ಕೃಷ್ಣ,
ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳುಪಿರುವುದು ಕೃಷ್ಣ,
ಮನೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿವುದು ಕೃಷ್ಣ || ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ||೪||

ಅರಸಿಗಾದರು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನನು ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ
ಮಾಯಾಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ
ಮಾಯಾ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತೇವೆ|| ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ||೫||

ಯಾವ ಅರಸಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರ
ಎಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನನು ಕರೆಸುತ್ತೀರ
ಮಾಯಾಗಾರ್ತೀ ಹೆಣ್ಣುಗಳೇ
ಮಾಯಾ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆಸುತ್ತೀರಾ? || ಆಕಳು ಕಾಣೆನಾ ನಮ್ ಆಕಳು ಕಾಣೆನಾ||೬||

ಆಕಳನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ
ಬೇಕಾದ್‍ಹಚ್ಚಡವನ್ನು ಕೊಡುವೆ
ತುಪ್ಪದ ದೀಪಾ ಹಚ್ಚುವೆ
ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಂಚುವೆ || ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ ನಮ್ಮ್ ಆಕಳು ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣಾ||೭||

ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪದಿದ್ರೆ
ಕೇಳಿದುದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರೆ
ಬಿಟ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಾ ಆಕಳ ಕೊಳ್ಳೀರಿ| ನಿಮ್ಮ ಆಕಳ ಕೊಳ್ಳೀರಿ ---||೮||

ಆಕಳು ಬಂದಿತ್ತು-- ಮನೆಗೆ ಆಕಳು ಬಂದಿತ್ತು--.
ಆಕಳು ಬಂದಿತ್ತು --- ಮನೆಗೆ ಆಕಳು ಬಂದಿತ್ತು --||೯||
[೧]

ನೋಡಿ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ


ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

  1. ಜಾನಪದ ಸಂಗ್ರಹ - ಅನಾಮಿಕ