ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ! - ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ ..

ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ
ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

ಚಿತ್ರ: ಇದು ಎಂಥ ಪ್ರೇಮವಯ್ಯ!
ಸಾಹಿತ್ಯ: ಭರತ್ ಡಿ.
ಸಂಗೀತ: ಗುರುಕಿರಣ್
ಗಾಯನ: ಚಿತ್ರ ಕೆ.ಎಸ್., ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್


ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ ..
ನನ್ನ ಕುಸುಮಗಳೇನು
ಪ್ರೇಮದ ತೋಟದಲಿ..

ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೆ ..
ನನ್ನ ಸೊಗಸುಗಳೇನೊ
ಭಾವದ ಲೋಕದಲಿ

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಂತಿಯ ತಾರೆಯ ಮೀರಿ
ಮಿಂಚಿದೆ ಚೆಲುವಲಿ!
ಓ ಓ ಓ.. ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ ನನ್ನ ಕುಸುಮಗಳೇನೊ
ಪ್ರೇಮದ ತೋಟದಲಿ
ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೆ .. ನನ್ನ ಸೊಗಸುಗಳೇನು
ಭಾವದ ಲೋಕದಲಿ!

ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವಿರ ಹೇಳಲಿ ..
ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜನು ನೀನೇನೆ
ಯಾವುದೆ ನೋವು ಮನಸನು ಕಾಡಲಿ ..
ಮಾನಸ ರಾಣಿಯು ನೀನೇನೆ
ಈ ಸೆರೆ ಸುಖವು ತೋರದು ಎಲ್ಲು
ಬಾಳಿನ ಪಯಣದಿ!

ಓ ಓ ಓ.. ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ
ನನ್ನ ಕುಸುಮಗಳೇನು
ಪ್ರೇಮದ ತೋಟದಲಿ!

ಜೀವಕೆ ಜೀವ ಮೀಸಲು ಮಾಡುವೆ..
ನಲ್ಮೆಯ ಬದುಕಲಿ ಒಂದಾಗಿ
ತೋಳಿನ ಹಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕುವೆ ..
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೂವಾಗಿ
ಪ್ರಾಯದ ಸವಿಗೆ ಚುಂಬನ ಚಂದ
ಹೃದಯದಿ ಬೆಸೆದಿರೆ!

ಓ ಓ ಓ.. ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ ನನ್ನ ಕುಸುಮಗಳೇನೊ
ಪ್ರೇಮದ ತೋಟದಲಿ
ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೆ .. ನನ್ನ ಸೊಗಸುಗಳೇನು
ಭಾವದ ಲೋಕದಲಿ!

ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಂತಿಯ ತಾರೆಯ ಮೀರಿ
ಮಿಂಚಿದೆ ಚೆಲುವಲಿ!
ಓ ಓ ಓ.. ನಿನ್ನ ಆಸೆಗಳೆ ನನ್ನ ಕುಸುಮಗಳೇನು
ಪ್ರೇಮದ ತೋಟದಲಿ
ನಿನ್ನ ಕನಸುಗಳೆ .. ನನ್ನ ಸೊಗಸುಗಳೇನೊ
ಭಾವದ ಲೋಕದಲಿ!


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಹಳಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ| ಪಂಪಭಾರತ |ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ |ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಭಾರತ | ನಾಡಗೀತೆಗಳು | ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಚಲನಚಿತ್ರೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ |ಭಾವಗೀತೆಗಳು | ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು | ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ | ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ | ತಾತ್ವಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ | ಭಗವದ್ಗೀತೆ |
ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ | ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ | ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು | ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗೀತೆಗಳು |ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ| ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ|ಸ್ತೋತ್ರಗಳು|ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ